Jordprøver

Jordprøver er afgørende for optimering

Med jordprøver får du styr på jordens indhold af næringsstoffer og deres tilgængelighed – og du kan dermed optimere tildeling af de næringsstoffer, som er en forudsætning for optimal udnyttelse af det ekstra kvælstof.

Optimal tildeling af kvælstof

Hidtil har manglen på kvælstof været en stopklods for vores udbytte i marken. Nu, hvor vi har fået tildelt en større N-kvote, er det let at tro, at det automatisk vil give stigende udbytter. Det er der dog ingen garanti for, da der også er andre begrænsninger; planternes roddybde, svampesygdomme og vandforsyningen m.v.
Også makro- og mikro-næringsstoffer er begrænsende. Derfor er det vigtigt at kende markernes ”pulje” af næringsstoffer og deres tilgængelighed i jorden for, at man som landmand kan gøre tildelingen optimal. Ellers risikerer man simpelthen, at det ekstra kvælstof ikke virker.

Brug GPS eller tag jordprøver selv

Vi anbefaler, at du får taget jordprøver hvert 5. år. Har du en kvægejendom, hvor du udbringer 2,3 DE/ha er kravet hvert 4. år. Du kan vælge at udtage dine jordprøver selv eller få os til at gøre det for dig.
Hvis du selv ønsker at tage jordprøverne, er du velkommen til at komme ind til os; vi låner jordspyd ud til dig, og samtidig får du udleveret jordprøveposer og bestillingsark.
Ønsker du, at vi kommer ud og tager jordprøverne for dig, alm. eller GPS jordprøver, da kan du kontakte din planteavlskonsulent eller en sekretær i planteavl, så bliver du skrevet op.

Har du ikke fået taget GPS jordprøver før, er det være en god idé at få det taget. Ved GPS jordprøver bliver der taget 1-2 prøver pr. ha bundet op på GPS-koordinater, og derfor får du et meget nøjagtigt billede af, hvordan næringsstofferne og reaktionstallene fordeler sig i hver mark. Ofte viser det sig, at kalkningsbehovet i marken er meget svingende, og derfor skal der tit spredes det halve i noget af marken, mens andre dele af marken skal have det dobbelte af de 2-3 tons pr. ha, man normalt kører ud med hvert 3. år. Kalkning via GPS jordprøver jævner disse udsving ud, så man får det optimale reaktionstal i hele marken, og dermed er udgiften til prøverne hurtigt tjent ind.

Når du får taget GPS jordprøver, får du kort over markens indhold af næringstoffer (P,K,Mg) og reaktionstal. Desuden får du et anbefalet kalkningskort samt tildelingsfilerne, som maskinstationen skal bruge for at GPS kalke, og vi kommenterer på markernes resultater.

”Ring i god tid”, når du vil have taget jordprøver – vi har især travlt i forår og efterår.

Vi har et super kompetent team og skarpe priser.

KONTAKT

Gunnar Jespersen SLF

Gunnar Jespersen

Planteavlskonsulent

Mia Hou-Jensen SLF

Mia Hou-Jensen

Planteavlssekretær

Janni N Nielsen SLF

Janni N. Nielsen

Planteavlskonsulent

Mark Aafjes

Planteavlsassistent

.single-post .mkdf-title { display:none; }