Bestil GPS-jordprøver 

Sønderjysk Landboforening tilbyder GPS-jordprøver, som giver landmændene overblik over variationerne ude på markerne. Det gælder både i forhold til reaktionstal, kaliumniveau, magnesium og fosfor.

Resultaterne fra jordprøven får landmanden i et grid-kort, som giver overblik, og samtidig bliver resultaterne lagt ind i Mark-online og Crop-manager, så de indgår i gødningsplanlægningen.

Planteavlskonsulent Janni N. Nielsen hos SLF konstaterer, at der er landmænd, som glemmer at få taget jordprøver.

– Nogle mener, at det ikke er nødvendigt med jordprøver, mens andre mener, at en gang kalkning hvert tredje år er nok uden at vide, om der reelt er et behov. Med GPS-jordprøver kan vi for det første forøge effekten af kalkning, og for det andet vil mange kunne spare penge på kalkudbringningen, fordi kalken kommer til at ligge der, hvor behovet er, fortsætter Janni N. Nielsen.

Hun tilføjer: – Med jordprøverne får vi også mulighed for at øge landmandens viden og forståelse for de andre næringsstoffer, der bliver målt på. Dermed kan vi måske spare ham for nogle dyre gødningstyper, hvis resultaterne viser, at der er rigelig med eksempelvis kalium eller fosfor. Eller omvendt hvis han har områder i en mark, der ikke yder et godt udbytte, så kan vi måske identificere en mangel på eksempelvis fosfor via fosforkortet. Dermed øges udbyttepotentialet.

Jordprøverne tages i foråret og efter høst. Vejret afgør, hvor mange jordprøver der kan tages i foråret.

Yderligere spørgsmål og praktiske forhold omkring tidspunkter for GPS-jordprøver:

Mia Hou-Jensen

Planteavlssekretær

Specialer
• Jordprøver
• Digitalisering af dræn
• Nyhedsbreve
• Sprøjtekurser

Janni N. Nielsen

Planteavlskonsulent

Specialer
• Salgsafgrøder
• Jordprøver
• Regler vedr. hektarstøtte, pleje- og skovtilsagn
• Præcisionsjordbrug

Mark Aafjes

Planteavlsassistent

Specialer
• Jordprøver
• Forsøgsarbejde

Melanie Ejsing Jensen

Planteavlskonsulent

Specialer
• Salgsafgrøder
• Præcisionsjordbrug

TILMELD

GPS jordprøver
.single-post .mkdf-title { display:none; }