BNBO

Et bredt flertal i Folketinget indgik 11. januar 2019 aftale om boringsnære beskyttelsesområder. Aftalen gælder erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Miljøstyrelsen har udpeget en lang række vandboringer, som skal have en særlig beskyttelseszone rundt om boringen, det såkaldte BNBO – Borings Nært Beskyttelses Område.

En BNBO-udpegning betyder, at der ikke må anvendes pesticider på landbrugsjorden i en radius rundt om en boring til almen vandforsyning.

Indtil udgangen af 2022 er det muligt for landmænd med BNBO-udpegninger på deres ejendom at indgå en frivillig aftale om kompensation med den aktuelle vandforsyning og kommune.

Det er naturligvis den enkelte lodsejers ret selv at forhandle med vandværket eller forsyningsselskabet, men du kan formentligt opnå bedre resultater, hvis du er godt forberedt.

Søg rådgivning
SLF kan hjælpe dig med udarbejdelse af beregninger på driftstab og forhandling om kompensationsaftale, hvis du er lodsejer med jord i større eller mindre grad indenfor et BNBO område.

Vores bestyrelsesmedlemmer i SLF arbejder også på sagen og kan kontaktes af medlemmer i deres respektive område/kommune. 

Informationsmøder
I løbet af efteråret 2020 vil vi holde flere informationsmøder om BNBO i områder, hvor boringsnære lodsejere vil blive orienteret om mulige konsekvenser og den kommende proces.

KONTAKT

Finn Olsen SLF

Finn Olsen

Teamchef, Planteavl

Anders Andersen

Udviklingschef

Søren Laustsen Bestyrelsesmedlem

Søren Laustsen

Bestyrelsesmedlem

Phone7457 6333 / 6018 9064
Arne Schultz Petersen SLF

Arne Schultz Pedersen

Ejendomsrådgiver

Artikler i sagen:

.single-post .mkdf-title { display:none; }