Erfagrupper – Graduering af såsæd/gødning/planteværn

Omfordeling af såsæd, planteværn og gødning har været et stort tema den seneste tid. Teknikken findes mange steder allerede i maskinhuset. Andre steder vil det være nødvendigt med en mindre investering, før der kan køres efter tildelingskort. Vi har fået flere henvendelser omkring oprettelse af erfagrupper med fokus på omfordeling.

Da maskineriet er vidt forskellige fra landmand til landmand er vores udgangspunkt, at fokus i sådanne erfagrupper skal være på teorien bag omfordeling samt de udfordringer og spørgsmål der vil opstå undervejs.

Har du mulighed for omfordeling og interesse for at være medlem i en erfagruppe,
kan du tilmelde dig her eller henvende dig til Susanne på 7320 2627

Vi vil tilstræbe at oprette grupper med 5-6 deltagere.
Grupperne vil oprettes efter mulighed for omfordeling af gødning, udsæd eller planteværn, lokalitet og tidligere erfaring med omfordeling.

Det er tanken, at de enkelte erfagrupper holder et opstartsmøde hos SLF, hvor teori og praktisk brug af præcisionsværktøjerne CropManager og Cropsat gennemgås, med udgangspunkt i egne marker.

Da sæsonen er lige på trapperne, er det vigtigt at du melder hurtigt ind. Særligt hvis interessen er på omfordeling af kvælstof, er det vigtigt at gruppen dannes før første tildeling.

Deadline for tilmelding er onsdag d. 4 marts

 

Tilmelding

Navn*
Telefon*
E-mail:*
Angiv interesseområde*
Kendskab til CropManager *
Kendskab til Cropsat *

Efter opstartsmødet definerer de enkelte erfagrupper selv, hvilke aktiviteter de ønsker gennem sæsonen.
Vi bistår gerne med planlægning og input. Gruppeaktiviteter faktureres efter forbrugt tid, og deles ud på deltagerne. Individuel rådgivning faktureres til den enkelte.

.single-post .mkdf-title { display:none; }