Markbesøg og Erfagrupper

Individuelle markbesøg og erfagrupper

Vi tilbyder individuelle markbesøg hvor konsulenten enten går rundt alene eller sammen med landmanden. Ønsker man sparring med kolleger vil erfagrupper være en oplagt mulighed, hvor vi normalt kommer rundt til alle i erfagruppen 1 gang pr. sæson.

Vi har også mulighed for at deltage i temaerfagrupper, hvis man ønsker at fordybe sig i en bestemt afgrøde. Pt. har vi temaerfagrupper indenfor kartofler, raps, hestebønner, økologi og pløjefri dyrkning.

Vi er altid åbne for at lave nye temaerfagrupper, man kunne f.eks. nævne jordens frugtbarhed som en oplagt mulighed.

Kontakt Finn Olsen for yderligere oplysninger.

KONTAKT