Grovfoder

Høj kvalitet og lav fremstillingspris på grovfoder er en afgørende forudsætning for en bæredygtig økonomi på alle kvægbedrifter.

Afdelingens uvildige specialister i grovfoder er oplagte sparringspartnere i forhold til at fastholde fokus på:

•    Sædskifte og jordens frugtbarhed
•    Det gode og rettidige håndværk i marken
•    Udnyttelse af de teknologiske muligheder
•    Totaløkonomien i grovfoderproduktionen

Planlægning – udførsel og opfølgning er de bærende søjler i den fortsatte udvikling og optimering. Vi er med hele vejen.

KONTAKT

Carsten Clausen Kock SLF

Carsten Clausen Kock

Planteavlskonsulent

Phone7320 2665 / 2424 8827

.single-post .mkdf-title { display:none; }