Sprøjtekurser

Opfølgningskursus for sprøjteførere

Find kursusbeviset frem – og se om det er din tur til at få ny viden!
Kurserne er lovpligtige og gælder alle som har fået deres certifikat i perioden
1. juli 2014 – 30. juni 2015. Har du ansatte, er det måske også deres tur.

Vi har i samarbejde med AMU-SYD Kolding, sammensat et helt nyt målrettet kursus med stor vægt på den faglige hverdag, man står i som sprøjtefører og landmand.
På kurset vil du få klare meldinger om faglige nyheder og vi vil give dig et overblik over den lovgivning, vi er underlagt i relation til sprøjtning.
– Kursusdagen er præget af en veksling mellem præsentationer fra konsulenten, ”spil” og erfaringsudveksling.
– Målet med kurset er at bidrage til at sikre en økonomisk og ansvarlig plantebeskyttelse.
– Vores kantine byder igen velkommen med deres fine frokost, samt kaffe og kage.

Priser og tilskud

Prisen for kurset er 118 kr. For deltagere med længerevarende uddannelse er prisen 816,20 kr. Beløbet opkræves af AMU SYD.
SLF tilbyder tilmelding til AMU, supplerende kursusmateriale og forplejning for 550 kr. Dette beløb vil blive opkrævet af SLF.
Som ufaglært eller faglært landmand, kan man senest 4 uger efter kursusdagen søge VEU godtgørelse på 860 kr. på adressen www.efteruddannelse.dk

For deltagere med en videregående uddannelse (agronom, agrarøkonom, eller jordbrugsteknolog/tekniker) er det ikke muligt at modtage VEU godtgørelse.
Samme forhold gælder for ingeniører, lærere, pædagoger og andre med videregående uddannelser uden relation til landbrugserhvervet.

Kursusdagen

Starter kl. 8.30-16.00 på SLF Billundvej 3.

40837 Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus
Periode: 01.01.14 – 31.12.18
Kurset afholdes af SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens

Tilmeld dig vores kursus

KONTAKT

Mia Hou-Jensen SLF

Mia Hou-Jensen

Planteavlssekretær

Phone7320 2668

.single-post .mkdf-title { display:none; }