Selskabsrådgivning · Strategi

Det er løbende relevant at overveje brug af selskaber som et led i virksomhedens strategiske udvikling, og her er SLF klar med selskabsrådgivning.

Selskabsformen kan anvendes f.eks. ved generationsskifte, afdækning af risiko og indkapsling af fortjenester. Desuden er der mulighed for at kunne afgrænse risikoen til private aktiver eller øvrige erhvervsmæssige aktiver. Selskaber giver også andre finansieringsmuligheder og samarbejdskonstellationer, efterhånden som landbrugene bliver større og større.

Selskabsrådgivningen i SLF tager alle forhold i betragtning.

 

MED SELSKABSRÅDGIVNING KOMMER DU HELE VEJEN RUNDT:

 

  • Etablering af selskab
  • Omstrukturering
  • Driftsfællesskab og generationsskifte
  • Fordele og ulemper, herunder delte risici
  • Ansættelse, personalegoder, skat og formalia (revision og regnskaber)

 

LÆS OM BUDGET OG BUDGETOPFØLGNING SAMT FORSKELLIGE SELSKABSMULIGHEDER

Hvad enten det er opstart af virksomhed eller omstrukturering til selskab, så er der forskellige muligheder og vi er klar med selskabsrådgivning. I Danmark kan man vælge at stifte et selskab som et K/S, PS, ApS, A/S og (fra 1. januar 2014 også iværksætterselskaber). Hvilken selskabsform man vælger afhænger bl.a. af ønsker til pengebinding, afdækning af risiko og ønsker til indflydelse.

Selskabsformen har betydning for blandt andet ejerstruktur, samarbejdsvilkår, risikoafgrænsning og skattemæssige udfordringer samt optimeringsmuligheder. Der åbnes blandt andet for mulighed for udskydelse af store skattebetalinger i salgs- og generationsskiftesager, og hos SLF finder vi med selskabsrådgivning den bedste løsning, der også tager hensyn til landbrugsloven.

KONTAKT

Henning Vinther Boldsen

Virksomhedsrådgiver

Henning Vinther Boldsen

Virksomhedsrådgiver

.single-post .mkdf-title { display:none; }