Gårdråd og -bestyrelse

Et gårdråd eller en gårdbestyrelse mødes med jævne mellemrum. På møderne evaluerer I de beslutninger og målsætninger, som I har aftalt. I diskuterer og prioriterer nye tanker, ideer, mål og ønsker, og I laver nye aftaler og sætter nye mål.

Et gårdråd sammensættes efter dine personlige behov

Erfaringer viser, at kombinationen af et bredt udvalg af fagpersoner, konkrete målsætninger og løbende evaluering af mål og præstationer, giver dig den fornødne ballast til at tage de rigtige beslutninger, og øge fokus på det væsentlige på din bedrift.
Traditionelt besøger dine rådgivere dig én ad gangen. Det betyder, at du kan få råd, der stritter i forskellige retninger i forhold til, hvad der alt i alt tjener din bedrift bedst. Med et gårdråd bliver enkeltstående besøg afløst af fælles besøg. Dine rådgivere kan dog stadig med fordel komme med enkeltvist efter behov, da nogle opgaver kan kræve ting, som skal sættes i værk og følges op på inden næste gårdrådsmøde.

Så bli`r det til noget!

Med et gårdråd får du et fast forum, hvor du kan drøfte dine beslutninger. På den måde får du værdifuld sparring på dine ideer og tanker, så du kan tage bedre beslutninger. Når ideerne er vendt i dit gårdråd, er du sikker på, hvorfor du svarer som du gør. Et gårdråd giver samtidig vished for, at de tiltag, du sætter i værk, fører til de resultater du ønsker.

Vores gårdråd:

 • Hjælper dig med at sætte konkrete mål for din bedrift og holde fokus
 • Drøfter de emner, som du finder relevante
 • Stiller professionelle og kritiske spørgsmål til din daglige drift og dine fremtidsplaner
 • Inspirerer dig til at tænke og handle anderledes
 • Sikrer at din bedrift omstiller sig i tide, når der opstår nye muligheder og ændrede krav
 • Sikrer dig koordineret og behovsbestemt rådgivning
 • Effektivisere og forbedrer dit samarbejde med f.eks. banker og kreditforening
 • Består af ejer(e) samt to til fire personer
 • Inddrager relevante fagfolk og rådgivere efter behov

Mulige deltagere i et gårdråd:

 • landmanden
 • ægtefællen
 • økonomikonsulenten
 • fagkonsulenter
 • landmandskollegaer
 • dyrlægen
 • kreditgivere
 • forretningsfolk

KONTAKT

.single-post .mkdf-title { display:none; }