Rekruttering af udenlandske medarbejdere herunder praktikanter

OPDATERET 13. MAJ:

Udlændinge- og Integrationsministeren har ændret Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører. Ændringerne træder i kraft den 1. juni 2019 og gælder kun praktikanter indenfor det grønne område. Se ændringerne nedenfor. 

Pr. 1. juni 2019 bliver det igen muligt at ansætte praktikanter i 18 måneder i landbruget. Det gælder for praktikanter fra 3. lande (lande udenfor EU).
Tidligere kunne man kun ansætte 12 måneder ad gangen.

-Det er en rigtig god nyhed for landbruget, da vi har svært ved at skaffe medarbejdere nok, siger HR-konsulent Frida Søllingvraa i SLF. 

Frida Søllingvraa fortæller, at hun har mange landmænd lige nu, der søger medarbejdere, og hun har svært ved at opfylde deres ønsker. 

Nedenfor en beskrivelse af ændringerne:

Praktikantens alder
Nuværende regler: Praktikanten skal være fyldt 18 år, men ikke 30 år, på ansøgningstidspunktet
Nye regler pr. 1. juni 2019: Praktikanten skal være fyldt 18 år, men ikke 35 år, på ansøgningstidspunktet

Sprogkundskaber
Nuværende regler: Praktikanten skal dokumentere at have bestået en anerkendt sprogtest i enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk
Nye regler pr. 1. juni 2019: Ingen krav til praktikantens sprogkundskaber

Uddannelseskravet
Nuværende regler: Praktikopholdet skal supplere en uddannelse, som praktikanten er i gang med
Nye regler pr. 1. juni 2019: Praktikopholdet skal supplere en uddannelse, som praktikanten er i gang med eller har afsluttet

Praktikopholdets længde
Nuværende regler: Praktikanten kan være i praktik i op til 12 måneder i Danmark
Nye regler pr. 1. juni 2019: Praktikanten kan være i praktik i op til 18 måneder i Danmark

Ring til Frida Søllingvraa på mobil 28 58 23 63, hvis I har spørgsmål,  hun kan være behjælpelig med.

Læs mere på nyidanmark.dk