Rekruttering giver tætte bånd
– Frida Sølllingvraa

Frida Søllingvraa arbejder som HR konsulent hos SLF, hvor hun rekrutterer udenlandsk personale for sønderjyske landmænd. Arbejdet giver mange gode udfordringer og oplevelser – både jobmæssigt og privat.

Frida Søllingvraa hjælper sønderjyske landmænd med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. I tidens løb har hun hjulpet flere hundrede udenlandske medarbejdere på plads i Danmark, og det har ført til mange tætte rela­tioner og rejser ud i verdenen.
Frida har få måneders erfaring hos SLF, men har ar­bejdet med rekruttering i godt 7 år. Med 36 års erfaring indenfor landbrugsområdet fra arbejdet hos LandboSyd, er hun klædt godt på til opgaven.
Frida er oprindelig uddannet indenfor løn og regnskab.
-Men omkring 2010 begyndte efterspørgslen på uden­landsk arbejdskraft for alvor at tage fart, og der opstod et behov for mere specialiseret rådgivning indenfor om­ rådet, fortæller Frida Søllingvraa.

 

Lidt af et puslespil

Snart begyndte Frida at arbejde fuld tid med rekrutte­ring, og snart har hun opbygget et kartotek af både land­ mænd og udenlandske ansøgere, der skal matches. Lige nu er hun startet lidt fra bunden, og er ved at samle et nyt netværk i SLF.
– Det kan godt være lidt af et puslespil at finde frem til dem, der passer sammen. Min opgave er at formidle kontakt og forhandle aftalen på plads. Jeg hjælper med kontrakten, ansøgning til Statsforvaltningen, søger om

visum og arbejdstilladelse, laver skattekort og selvangi­velse osv., siger Frida.
Nogle gange skal medarbejderen bo hos landman­den, men ellers sørger vi for, at landmanden hjælper medarbejderen med bolig, bil, cykel, eller hvad der el­ lers er brug for.

 

Tætte bånd

Frida har i tidens løb fået et stort netværk med tætte relationer. Hun lærer de udenlandske medarbejdere godt at kende – så godt at hun flere gange er blevet inviteret med til bryllupper og barnedåb hos familierne.
Jeg er typisk den første person, de møder i Danmark, og jeg lærer dem godt at kende, ofte gennem flere år. Jeg kommer tæt på dem, og bliver involveret i mange personlige ting i deres liv, fortæller Frida.
Sammen med kæresten Jes har Frida været i både Bra­silien, Ukraine og Rumænien, hvor de har besøgt fami­lier, der tidligere har arbejdet i Danmark, og er rejst til­ bage igen. Det er også hændt, at familierne har besøgt Frida og Jes hjemme i Aabenraa.

 

Hjælp til fastholdelse af medarbejdere

Der er fortsat mangel på arbejdskraft indenfor landbru­get, og det ser ikke umiddelbart ud til, at der kommer andre nationaliteter, der vil følge efter rumænerne. Det regnede man ellers med for nogle år siden, da nationa­liteterne normalt afløser hinanden.
Derfor handler det i høj grad om også at kunne fast­ holde de medarbejdere, der kommer herop.
Vi skal gøre noget målrettet for at fastholde dem. Fordi vi måske ikke skal regne med, at strømmen fort­ sætter. Vi skal kunne skabe en bedre arbejdsplads for dem – spørgsmålet er hvordan? Er det arbejdsløn, mere frihed, aftale om andre mødetidspunkter, friweekender eller hvad skal der til?
Frida forklarer, at der til tider kan være stor udskift­ ning blandt medarbejdere i bedriften:
Der er høje forventninger til de udenlandske med­ arbejdere, og tålmodigheden til indlæringsfasen er ikke altid så god eller lang. Det er også noget af det, vi kan hjælpe med – afstemme forventningerne, så rekrutte­rings- og opstartsfasen bliver en god oplevelse for beg­ge parter, pointerer Frida Søllingvraa.

Ferieoplevelser

Frida Søllingvraa har, både i forbindelse med jobbet som HR konsulent og rent privat, rejst en del rundt i Rumænien, Brasilien og Ukraine, og hun har besøgt flere, der tidligere har arbejdet i Danmark ved landbruget:
– Arbejdet i Danmark er ofte et springbræt til noget andet. Der er få, der bliver her. Mange rejser hjem og færdiggør deres uddannelse på uni­versitetet eller de starter op for sig selv. Jeg har bl.a. et eksempel med en ung mand, der startede sin egen maskinstation op i Brasilien, takket være de penge, han havde tjent i Danmark, fortæller Frida.
Det er kontrasten, fattig og rig, land og by, der vækker allerstørst op­mærksomhed, når Frida Søllingvraa rejser rundt i de forskellige lande. På landet ser der ud, som der gjorde i Danmark for mange år siden – med hestevogne, vandbrønde og hyrder på markerne. Og inde i byerne er der højhuse og store biler på gaderne.
– Vi besøgte en pige i Ukraine, som havde arbejdet i Danmark for ti år siden. I dag sælger hun landbrugsmaskiner. Hun og kæresten var meget gæstfrie og havde os boende nogle dage. De boede under normale for­ hold i Ukraine, men meget spartansk set med danske øjne, fortæller Frida.

Da Frida kom hjem, pakkede hun en stor kasse med ting, som hun og Jes havde i overskud. De var lige flyttet sammen og havde derfor dobbelt af alt. Kassen blev sendt til pigen i Ukraine og vakte stor glæde.

Hvem er Frida
· 53 år
· Bor i hus i Aabenraa sammen med kæresten Jes
· Har to piger fra tidligere ægteskab på 22 og 32 år
· Tilsammen har de fire børn og syv børnebørn
· Født og opvokset i Barsmark ved Løjt Kirkeby
· Rejser meget – aldrig charterferie
· Nyder sommerhuset på Rømø i vinterhalvåret laver
    snaps og syltetøj af friskplukkede bær i naturen
· Kæresten Jes og Frida var oprindelig arbejdskolleger

Jeg kommer tæt på dem og bliver involveret i mange personlige ting i deres liv.


Kontrastfyldt verden:

Frida Søllingvraa sidder på kontoret i Vojens med en skål i hånden, og viser nogle sten frem. Ved første øjekast ligner de almindelige sten. Brune og hårde. Men knækkes de over, kommer en flot lilla farve frem inde i midten. Stenene har hun samlet på en mark i Brasilien sidste sommer, da hun besøgte en familie, der tidligere har arbejdet i Danmark.
– Det er et spændende job med flere dimensioner. Jeg hjælper landmanden med at finde den helt rette medarbejder, der lige netop passer til hans landbrug. Samtidig er det også vigtigt og givende for mig at hjælpe andre til at få et bedre liv her i Danmark, siger Frida om det at arbejde med rekruttering af udenlandske medarbejdere.

.single-post .mkdf-title { display:none; }