Udover valg af fire bestyrelsesmedlemmer til SLFs bestyrelse,  har vi i år også valg til vores repræsentantskab. Her vil vi gerne have valgt 30 engagerede og innovative medlemmer ind, som vil være ambassadører for SLF. Valget gælder for tre år. Eneste kriterie for at kunne komme i betragtning er, at man er aktiv medlem hos SLF, og at man har lyst til at deltage i blandt andet to-tre årlige repræsentantskabsmøder samt Landbrug & Fødevarers Delegeretmøde.

Såfremt du har et forslag til en kandidat til vores repræsentantskab, skal du som forslagsstiller sikre en accept fra den foreslåede.
Du er velkommen til allerede nu at sende en mail til mal@slf.dk med navnet på den ønskede kandidat.

Hvis man har lyst til at høre mere om SLFs repræsentantskab, er man velkommen til at kontakte formand Christian Lund, mobil 4020 8404