Hvor de første lønmodtagere har modtaget en skattefri seniorpræmie, så må de selvstændige vente til efterår 2021 med ansøgning om præmien.

Den skattefri seniorpræmie på 42.840 kroner gives ved fortsat arbejde på minimum 30 timer i gennemsnit pr. uge i det første år efter opnået folkepensionsalder for personer født i 1954 eller senere. På grund af corona er timekravet midlertidig nedsat til 20 timer pr. uge i 2020.

Hvis arbejdet fortsætter også i det andet år efter opnået folkepensionsalder er præmien på 25.500 kroner.

Pas på afskrivninger

Ordningen gælder også for selvstændige og opfyldelse af timekravet udregnes ud fra virksomhedsoverskuddet før renter ved brug af en omregningssats på 123,96 kr. pr. time i 2020.

For at være berettiget til den skattefrie præmie skal overskuddet være på min 194.000 kroner.

I det skattemæssige afskrivninger reducerer overskuddet, skal man være meget opmærksom ved regnskabsudarbejdelsen, at man ikke nedbringer overskuddet under de 194.000 kroner med afskrivninger. I så fald går man glip af hele præmien.

Selvstændige, der har opnået folkepensionsalderen i 2019, skal selv søge præmien i efteråret 2021, når der foreligger en årsopgørelse fra både 2019 og 2020. Her bruger man forholdsmæssigt overskuddet fra 2019 og 2020 i forhold til antal måneder, hvor folkepensionsalderen er nået.

Mogens Kvist SLF

Mogens Kvist

Regnskabskonsulent