Siden 1. juli 2019 har lønmodtagere og selvstændige kunnet optjene en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.

Den skattefrie præmie er delt i 2 med 42.000,- det første år efter opnåelse af ret til folkepension og 25.000,- i år 2.

Ordningen gælder for personer, der er født efter 1. januar 1954.

Det er en betingelse, at man fortsætter med at arbejde i min 1.560 timer i de første 12 mdr. efter opnået folkepensionsalder svarende til 30 timer pr. uge i gns. for at få ret til de 42.000,- i seniorpræmie.

Fortsætter man med også at arbejde min. 1.560 timer fra 13-24 mdr. efter opnået folkepensionsalder, opnås også ret til de 25.000,- i skattefri seniorpræmie.

 

Arbejdstimer for selvstændige beregnes ud fra overskud af virksomhed før renter med en omregningssats på 121,29 kr for 2019. Der skal derfor mindst et overskud til på ca. 190.000,- for at optjene ret til præmien. Her kan det blive nødvendigt at mindske afskrivninger med formål, at holde sig inde i varmen.

Hvis begge års seniorpræmie skal opnås, gælder kravet til overskud i året for opnået folkepensionsalder og de kommende 2 år.

Seniorpræmien udbetales uanset, om folkepensionen opsættes eller ej.

Tag gerne en snak med jeres regnskabskonsulent, så I sammen kan drøfte indkomstopgørelsen.

 

Kontakt:

Mogens Kvist SLF

Mogens Kvist

Regnskabskonsulent

Christian K. Lausen SLF

Christian K. Lausen

Regnskabskonsulent