Aabenraa Kommune, havde på baggrund af stormødet i Hjortkjær om helhedsplanen for Kassø området, indkaldt til et ekstra møde med alle landboforeninger, hvor der blevet forklaret om høringsfristforlængelsen samt den dialogsøgende indstilling Kommunen har.

Aabenraa Kommune startede med at informerede om helhedsplanen og hele forløbet, hvilket de gjorde med en beklagelse af, de nok ikke havde været tydelig nok i deres fremlæggelse af planen, som måske havde fået nogle til at forstå, at der skulle ske en masse i området til gene for landbruget.

Dette blev påpeget på det kraftigste af alle fra Kommunen, der var intet der skulle presses ned over nogle, og hverdagen er efter helhedsplanens godkendelse, den samme som før planen, og at det er den Danske lovgivning der er gældende som altid. Der blev udtrykkeligt gjort klart, at Landbruget vægtede meget i Aabenraa Kommune og at Kommunen gerne ville landbruget.

SLF’s naturteam har sammen med bestyrelsen, udarbejdet følgende høringssvar til kommunen med tre hovedpunkter som vil være:

  • Hvis der skal laves noget i området der berør lodsejere selv om det er frivilligt, vil vi opfordre Aabenraa Kommune at invitere lodsejerens konsulent med også.
  • Hvis der i fremtiden holdes møder med de grønne organisationer, vil vi opfordre Aabenraa Kommune til at invitere landbruget sammen med disse.
  • Vi opfordrer Aabenraa Kommune til at oprette et ”Kommunenetværk” lig de fleste andre Sønderjyske kommuner. Et mødeforum hvor politikere og administration fra Kommunen mødes med politisk valgte og teknikere fra landbruget, og får en snak om problemer fra begge sider, og hvor vi kan diskutere muligheder og løsninger for alle parter.

Vi vil dog opfordre alle, der skulle ønske supplerende kommentar til at kontakt, SLF, så vi kan samle alle kommentar.

Kontakt:

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent + Oplandskonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869
Søren Laustsen Bestyrelsesmedlem

Søren Laustsen

Bestyrelsesmedlem

Phone7457 6333 / 6018 9064