Vælgermøde til kommunevalg i SLF

SLF og Familielandbruget Syd var fælles om at invitere til vælgermøde i værkstedshallen hos Brøns Maskinforretning. Ca. 75 politikere og vælgere havde taget imod invitationen til at deltage i dette vælgermøde afviklet på en af landbrugets servicevirksomheder, Brøns Maskinforretning.

-Vi oplevede at det var en succes, sagde formand for SLF, Christian Lund efter mødet. ”Vi ville gerne vise, at der er sammenhæng mellem de rammebetingelser som kommunen skaber, og dermed landbrugets muligheder for indtjening, og den effekt det efterlader hos servicevirksomheder, følgeindustri og kommunal beskæftigelse. Det lykkedes! Flere erfarne kommunale kandidater benyttede lejligheden til at rose initiativet.

Klare budskaber.

Mødet blev indledt af Direktør Dan Hamann, som havde det klare budskab til politikerne, vi bør have et fælles ansvar for at sikre landbruget rentable vilkår. Vi er rigtig mange, der lever af de værdier landbruget skaber, understregede maskinhandleren.

Politikerne udfordret!

Christian Lund udfordrede politikerne på om de havde mod og holdning til at lægge en klar erhvervsvenlig linje, overfor landbrugserhvervet, når myndighedsvaretagelse om f.eks. miljøgodkendelser, vandløbsvedligehold m.v. skulle varetages i kommunen.

 

Efterlyste politikere med mod

Formanden for NNF i region syd, Peder Pedersen mente, at det var helt afgørende, at politikere på tværs skal have mod til at arbejde sammen, og skabe rammevilkår for en stabil økonomisk indtjening i landbruget. Han var helt klar over, at uden en stor produktion af slagtesvin, ville der heller ikke være arbejde til hans medlemmer i NNF.

 

Kandidater med vilje og visioner

De ni fremmødte kandidater som blandt andet talte, tidligere viceformand for L&F Henrik Frandsen,  var grundlæggende meget enige om, at det var helt nødvendigt, at  landbrug med tilhørende følgeerhverv skulle sikres rammevilkår i Tønder kommune, der er en af landets største kommuner med stor beskæftigelse i landbrugs- og fødevaresektoren.  Nogle af de mere markante synspunkter, som kandidaterne vil arbejde for, er følgende:

·  Så erhvervsvenlig kommunal service som overhovedet muligt
·  Danske rammevilkår harmoniseres med vilkårene syd for den dansk-tyske grænse
·  Fælles landbrugs- og fødevarestrategi for kommunen
·  Vandløbs kapacitet skal tilpasses de nye klimaforhold
·  Veje forbedres til at håndtere nutidens maskiner
·  Aktiv landdistriktspolitik der sikrer bosætning
 

Et særdeles konstruktivt og pragmatisk vælgermøde i en af Danmarks yderste kommuner, og med budskaber i skærende kontrast til de signaler, der kommer fra den ”politisk korrekte” verden hos den politiske elite og COOP.

Repræsentantskab fra SLF Gdr. Mads Skau  redegjorde desuden for sit kandidatur til Regionsrådet, som vælges sammen med kommunalbestyrelsen den 21. november.

SLF, Familiebruget og Jysk Landbrug står bag yderligere 2 vælgermøder onsdag og torsdag kl. 16-18 på  hhv. Danish Crown Beef i Holsted (Vejen Kommune) og på Høgelund Mejeri i Haderslev kommune.