Forleden havde SLFs formandskab inviteret det lokale EU-parlamentsmedlem Jørn Dohrmann til dialogmøde i SLF.

Indledningsvis bød SLFs formandskab Christian Lund og Berith Nissen, Jørn Dohrmann velkommen med en status over landbruges situation i Danmark. Herunder lagde formandskabet vægt på, at Danmark er et eksportland, og vi har brug for EU til at sikre lige konkurrencevilkår på tværs af grænserne.

Danske rammevilkår er konkurrenceforvridende.

Samtidig kunne Christian Lund og Berith Nissen dokumentere, at danske landmænd tvinges til at betale masser af skatter og afgifter, uanset, om man ikke har tjent én krone. Således kunne Berith Nissen vise fra egen bedrift, at de samlede skatter og afgifter på familiens lidt større svineproduktionsejendom løber op i 950.000 kr. årligt. Det er mange penge i år, hvor driften kun lige giver et rundt 0. På en gennemsnitlig mælkeproduktionsejendom med 200 malkekøer udgør skatter og afgifter ca. 230.000 kr. I begge tilfælde er det mange penge, hvilket har en stærk negativ virkning på danske landmænds reelle konkurrenceevne.

Jørn Dohrmann glad ved dialogen

Jørn Dohrmann indledte med at sige, at han var glad for dialogmøderne med landbruget. Han mener at over 80 % af landbrugspolitikken kommer fra EU. Så der er grund til at interessere sig for det.  Jørn Dohrmann understregede, at han arbejder for, at dansk landbrug får lige konkurrencevilkår i forhold til andre EU-lande. I øvrigt var han glad for gennemgangen af skatte og afgifter. Det viser at landmænd betaler meget i skat, i modsætning, hvad folk tror, mente Jørn Dohrmann.

Klare budskaber!

Jørn Dohrmann havde en række bemærkelsesværdige budskaber til SLFs formandskab, om hvordan EU-systemet arbejder, og om hvordan Danmark bør forholde sig.

1)       Vi skal ikke forvente, at EU-kommissionen vil give sig med hensyn til 24% ammoniakreduktion inden 2020. Ida Auken har indmeldt et alt for ambitiøst mål. Det er landets eget problem, at et land indmelder alt for høje mål, mener  EU’s landbrugskommissær Phil Hogan.

2)       Jørn Dohrmann arbejder for, at EU-støtten skal gå direkte til landmanden, og ikke deles op i en søjle 1 og søjle 2. Han mener det giver alt for meget administration og dårlige investeringer

3)       Landene bør arbejde sammen indbyrdes, for at sikre ens regler i EU.

4)       Med hensyn til grundvand, så har Jørn Dohrmann fået oplyst, at Kommissionen ikke har fået indmeldt nye tal fra den danske stat, der skulle gøre, at de ændrer mening m.h.t. grundvandets tilstand. Dette er meget bekymrende, understreger Dohrmann.

5)       Landbrug og Fødevarer bør tage hårdere fat i politikere og embedsfolk, mener Dohrmann. Mere markant politik, og meld klart fra, når det slet ikke harmonerer med landbrugets behov.

På den konstruktive side, foreslår Jørn Dohrmann, at der gøres en indsats for at fortælle andre lande om dansk miljøteknologi og regler. Vi er faktisk foran de andre EU-lande. Mange miljø- og klimaproblemer kunne forbedres betydelig, hvis andre lande kom op på dansk niveau, mente Jørn Dohrmann.

Formanden for SLF rundede mødet af med, at sige tak for de klare budskaber. Samtidig fandt Christian Lund det dybt bekymrende, at Danmark gentagne gange indmelder forkerte og overambitiøse tal til EU-kommissionen. Det giver bagslag, og Danmarks dukserolle kommer til gå ud over dansk landbrugs konkurrenceevne og dansk økonomi, uden at Europas miljø og klima bliver et hak bedre.

SLF har besluttet at sætte mere fokus på EU’s betydning for erhvervet, og ikke mindst, vil vi gå ind i en konstruktiv dialog om at videreudvikle det EU, som vi er overbeviste om, at Danmark har brug for slutter Christian Lund og Berith Nissen.