Generalforsamling 2017

Såvel på den politiske bane som i rådgivningen har der været  stor aktivitet i SLF, fremgår det af årets beretning på generalforsamlingen.

“Vi ser at flere års politiske arbejde nu giver resultater, sagde formanden Christian Lund.

Og direktør Erik Lydiksen kunne glæde sig over et godt resultat for 2016, samtidig med at SLF er godt i gang med at markere sig som landsdelens  full-line center i ny  skarp SLF-profil og logo.

Opfordring til langsigtede stabile rammevilkår

Christian Lund kom i sin beretning ind på det positive i at landbruget har fået politikernes bevågenhed. Det  har resulteret i at regeringen og de blå partier fik vedtaget landbrugspakken. Ligeledes var det positivt at Mette Frederiksen på SLFs nytårskur i januar bakkede op om, at fødevareerhvervet skal sikres langsigtede og holdbare rammevilkår.  Jeg ser  gerne ser at politikerne på tværs af folketingssalen går sammen om at gode og stabile rammevilkår for landbruget, når vi er  en omverden der på mange måder er mere usikker end dengang jeg startede som landmand,  Christian Lund.

Også på den økonomiske front lysner det mange steder.  Vi ser en tiltrængt bedring i priserne. Men vi er som helhed langt bag efter med investeringer. Vi ser dog også en øget effektivisering og øget interesse for vore kvalitetsfødevarer – det er positivt, sagde formanden.