Ønske om flere driftsledere Søren Lund-Petersen meldte sig i debatten med et indlæg om, at der kommer for få driftsledere ud af landbrugsskolerne. Søren opfordrede til, at L&F tager kontakt til Landbrugsskolerne med henblik på, at skolerne producerer flere driftsledere, som reelt kan og vil gå ud i erhvervet og være klar til direkte at overtage landbrug. Svaret fra L & F var ikke helt entydigt. Det medførte, at Søren Lund-Petersen og Johan Schmidt, der er formand for Bygholm Landbrugsskole mente, at der var grund til at følge op på budskabet efterfølgende.

Sønderjysk Landboforenings 18 delegerede er klar til debat ved årets Delegeretmøde i Herning, hvor Landbrug og Fødevarer har samlet ca. 470 delegerede fra hele landet for at gøre status over den aktuelle landbrugspolitik. 

Det går bedre!
Formanden for Landbrug og Fødevarer, Martin Merrild, lagde i sin beretning ud med at konstatere, at det går bedre. Priserne har rettet sig, høsten var god og det går rigtig godt på eksportmarkederne, hvor forbrugerne er glade for den høje kvalitet i danske fødevarer. 

Samtidig glædede Martin Merrild sig over, at vi har den mest landbrugsvenlige regering i mands minde. På landbrugets vegne sagde Martin Merrild “tak” for Landbrugspakken til regeringen og forligspartierne.  

Rammevilkår er konkurrenceforvridende
MEN – slog Martin Merrild fast, der er stadig store udfordringer i at få styr på de stærkt konkurrenceforvridende rammevilkår, vi har i Danmark.
Der er stadig behov for at arbejde videre med de kæmpe udfordringer, vi har med fagligheden bag tiltag miljøområdet, vandplaner, pesticidafgifter m.v. 
Det er et kæmpe forundringspunkt, at mange danskere, herunder embedsmænd og forskere, ensidigt vedvarende forsøger at forringe dansk landbrugs konkurrencevilkår. 
Vi har brug for at stå sammen om, at erhvervet skal have konkurrencedygtige rammevilkår, slog Martin Merrild fast i beretningen. 

Esben Lunde går ind for en teknologisk fremtid
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens klare vision er, at dansk landbrug ganske enkelt skal være “verdensførende inden for præcisionslandbrug og “smart kontrol”. 
Han ser øget brug af GPS-præcisions dyrkning uden overlapning og smart kontrol og overvågning via satelliter og droner.

-Jo mere effektivt vi driver vores landbrug – jo mere klima- og miljøvenlig er det også, fastslog ministeren. 

SLF stillede spørgsmål
SLFs politiske ansvarlige for planteavl, Søren Laustsen, stillede spørgsmål til ham:

Søren mener ikke, at pesticidafgiften er adfærdsregulerende. Vil du arbejde for at afskaffe den? 

Esben Lunde svarede: Pesticidafgift er ikke EU-bestemt. Pesticidaftalen er dansk og evalueres og forhandles lige efter nytår. Det kommer an på en forhandling og på L&Fs lobbyarbejde. 

Forslag om bedre egenkapital
Christian Ravn var på talerstolen med et forslag om, at Landbrug & Fødevarer sætter et arbejde i gang for at skabe bedre muligheder for at skaffe billig og tålmodig egenkapital til unge landmænd – for at medvirke til at bevare selvejet. 

Martin Merrild svarede, at der er gjort mange tiltag, men at vi må arbejde videre med udfordringen – også ved at se, hvad vi kan gøre i egne rækker. 

Budskab om Vandløbsloven
Leif Andersen gik på talerstolen med et budskab om, at Vandløbsloven træner til modernisering, så vandet kan komme ud af vore vandløb – og viste et eksempel fra Brede Å, som har udløb tæt ved Rømø-dæmningen. 

Lars Hvidtfeldt, viceformand i L&F, svarede, at han var enig i problematikken. 

Der er sat udvalgsarbejde i gang med Henrik Høegh i spidsen. 

Leif var ikke tilfreds med svaret, og vil gå til Henrik Høegh, for at høre, hvornår der sker noget på området. 

Forslag om jordfordeling
Johan Schmidt opfordrede til at L & F gør en indsats for at få mere gang i Jordfordeling – af mange gode grunde. 

Men der mangler stimulering. 

Johan foreslog, at stempelafgiften afskaffes, og der arbejdes med at finde midler i Landdistriktspuljen til at stimulere mere jordfordeling.      

Lars Hvidtfeldt var enig med Johan i, at Jordfordeling burde højere op på dagsordenen, fordi det giver god mening. Herunder arbejdes der på, at få afskaffet tinglysningsaften ved jordfordelinger. 

Martin Merrild svarede videre, at en motivator i jordfordeling kunne være, at Nationalbanken satte penge i blød, til at opkøbe ejendomme til fordeling. Når al jord er fordelt og afregnet, kan pengene leveres tilbage.          

Forslag om mindre beskatning
Mads Steiner var på talerstolen og opfordrede Landbrug & Fødevarer til arbejde for at sikre en rimelig beskatning af mindre landejendomme i fremdriften, så vi kan sikre, at unge familier får lyst til og har råd til at købe de små landbrugsejendomme. 

Lars Hvidtfeldt svarede, at skatteministeren er konstruktiv, og der er nedsat en arbejdsgruppe i L&F, som skal sikre, at mindre ejendomme bliver beskattet som landbrugsejendomme. 

Delegeretmødet i Herning fandt sted onsdag og torsdag 8. og 9. november 2017.

Ønske om flere driftsledere
Søren Lund-Petersen meldte sig i debatten med et indlæg om, at der kommer for få driftsledere ud af landbrugsskolerne. Søren opfordrede til, at L&F tager kontakt til Landbrugsskolerne med henblik på, at skolerne producerer flere driftsledere, som reelt kan og vil gå ud i erhvervet og være klar til direkte at overtage landbrug.

Svaret fra L & F var ikke helt entydigt. Det medførte, at Søren Lund-Petersen og Johan Schmidt, der er formand for Bygholm Landbrugsskole mente, at der var grund til at følge op på budskabet efterfølgende.

Post Tags: