SLF har udviklet en drift-indicator, som hjælper dig med at vurdere afdriften, når du sprøjter

Marksprøjtning kan være en udfordring i det danske klima, for hvordan begrænser man afdriften? Som sprøjtefører kan du selv justere bomhøjden og dråbestørrelsen – men vindpåvirkningen kan du ikke gøre noget ved – eller kan du?

SLF har udviklet en indicator, der sidder på sprøjtebommen og viser, hvordan vindpåvirkningen er lige der, hvor risikoen for afdrift starter. Når dråberne forlader dysen, vil vindpåvirkningen være et resultat af fremkørselshastighed, vindhastighed og vindretning. Og vindpåvirkningenkan du selv påvirke, når du kører i mod- og medvind.

Sæt farten op i medvind, og sæt farten ned i modvind!
Hvis der fx køres med 7,2 km/t i en medvind på 2 m/sek., vil påvirkningen af dråberne svare til 0 m/sek. når de forlader dyserne. Køres der med samme hastighed i modvind, vil påvirkningen svare til 4 m/sec.

Vurder sprøjtetågen fra førersædet
Det kan være vanskeligt at vurdere fra traktorsædet, hvordan skiftet mellem med- og modvind påvirker sprøjtetågen. Men SLFs drift-indicator giver et klart billede af vindpåvirkningen under hele sprøjtearbejdet, og gør dermed valget af optimal fremkørselshastighed lettere. Når indicatoren påvirkes af vinden med 4 meter pr sekund, vil den pege ca. 45 grader væk fra vinden.

Er du interesseret?
Indicatoren er udviklet i samarbejde mellem SLF og maskinkonsulent Erik Nissen.
SLF har sat indicatoren i produktion, og den kan købes for 499,- kr. på Billundvej 3 6500 Vojens

Hvorfor skal vi have fokus på afdrift?

Generelt ønsker vi at begrænse afdriften ved alle sprøjtninger. Primært for at skåne omgivelserne, men også for at få afsat størst mulig andel af planteværnsmidlerne hvor der er brug for dem, menlig på marken. Lige nu er der ekstra fokus på aktivstoffet i Boxer (prosulfocarb), der er  en vigtig bestanddel i vores ukrudtsstrategi i vintersæd. Midlet er under politisk pres, og flere historier om afdrift af prosulfocarb vil øge presset yderligere.

Derfor er det meget vigtigt, at man bruger sprøjteudstyret korrekt – så afdrift minimeres mest muligt.

Fakta om indicatoren
Indicatoren er dimensioneret således, at en vindpåvirkning på 4 meter pr sekund får indicatoren til at pege ca. 45 grader væk fra vinden.  Ved en vindpåvirkning på 6 meter pr sekund, vil indicatoren være tæt på vandret.

  • Indicatoren er ikke udviklet som et præcisionsværktøj, men er alene tænkt som en visuel  hjælp til at vurdere vindpåvirkningen ved sprøjtedyserne.
  • Indicatoren giver ikke et retvisende billede af vindpåvirkningen, når der køres i sidevind.
  • Indicatoren kan IKKE få det til at holde op med at blæse

Hvor meget vind?
Vindforholdene betegnes som gunstige, når vindhastigheden ligger mellem 0 og 3 m/sek. Mellem 3 og 5 m/sek. betegnes vindforholdene som ugunstige.  Sprøjtning anbefales ikke, hvis vindhastigheden er over 5 m/sek.

Den bestilles hos

Mia Hou-Jensen SLF

Mia Hou-Jensen

Planteavlssekretær

Susanne Wind Kristensen SLF

Susanne Wind Kristensen

Planteavlssekretær