Resistente agerrævehale og rajgræs indtager de sønderjyske marker. Onsdag og torsdag den 23. og 24. juni afvikler SLF temadage, hvor problematikken kommer i fokus.

To resistente ukrudtsarter er blevet en plage på syd- og sønderjyske marker.

Resistent agerrævehale og rajgræs udgør i stigende grad et problem, lyder den klare melding fra planteavlskonsulent hos SLF, Carsten Clausen Kock.

– I realiteten er de allerede i dag ødelæggende for udbytterne flere steder, og de kemiske løsninger har langt hen ad vejen spillet fallit. Derfor er der brug for at vi samler alle gode kræfter, tilføjer Carsten C. Kock.

Det er baggrunden for, at Sønderjysk Landboforening har taget initiativ til to temadage omkring problematikken. Her kan planteavlere sammen med specialister inden for området sammen være med til at finde en vej ud af den blindgyde, som mange landmænd er havnet i eller er på vej til.

Der vil være fokus på generelle og lokale erfaringer med sædskifte og afgrødevalg, jordbearbejdning, jordstruktur, såteknik og timing generelt. Der bliver også kigget på de kemiske muligheder, men situationen viser blot med skræmmende tydelighed, at det på ingen måde er en bæredygtig løsning.

Målgruppen ved temadagene er ikke kun landmænd, som står med massive problemer, men i høj grad også landmænd, som er klar på at standse ulykken, inden det for alvor koster på bundlinjen.

Dagens program er i korte træk:

  • Introduktion til ”værktøjskassen”.
  • Marktur med fokus erfaringsudveksling. Vi skal se og sammen vurdere en række marker med fokus på, hvordan forskellige kulturtekniske og kemiske løsninger har påvirket kontrollen af græsset.
  • Opsamling på marktur, krydret med indlæg, som underbygger de praktiske observationer. Input til strategi for øget kontrol med de resistente græsser.

De to temadage foregår på følgende dage:

Onsdag den 23. juni. Kl. 9.30-15. Rajgræs: (område: Vojens – Haderslev Næs)

Torsdag den 24. juni. Kl. 9.30-15. Agerrævehale: (område Møgeltønder-Skærbæk)

Temadagen vil være under ledelse af landskonsulent Poul Henning Petersen sammen med planteavlskonsulenterne Finn Olsen og Mathias Vest Weber, begge fra SLF

Pris for deltagelse er 1.200 kroner.

Der er et maks. deltagerantal på 12 personer til hver kursusdag. Tilmelding efter først til mølle her til højre på siden.

 

TILMELD DIG I FORMULAREN TIL HØJRE PÅ SIDEN

Temadage - resistente ukrudtsarter (Pris: 1.200 kr.)

Resistent agerrævehale og rajgræs udgør en plage på mange marker.