Skattestyrelsen arbejder i øjeblikket på at udarbejde et nyt offentligt ejendomsvurderingssystem. Til det skal alle oplysninger omkring landbrugsbygninger opdateres, da de skal danne grundlaget for den fremtidige ejendomsvurdering på din ejendom.

Skattestyrelsen har forlænget fristen til at få de udvidede krav til BBR registreringerne ajourført. Fristen er forlænget således:

Tidsfristen for landbrugsejendomme under 35 ha er d. 31. oktober 2018

Tidsfristen for landbrugsejendomme på 35 ha og derover er d. 31. december 2018.

Hvordan kan du få hjælp?
Hvis du ønsker hjælp til opdateringen af dine BBR oplysninger, kan du kontakte Mia Trærup Wind eller Betina Larsen i SLF. Du vil efterfølgende blive kontaktet med henblik på, at vi aftaler et møde, hvor vi sammen gennemgår et kort over din ejendom med de nuværende BBR registreringer omkring bygninger og tekniske anlæg. Vi opdaterer i fællesskab BBR oplysningerne, så den korrekte anvendelse og placering fremgår på kortet. Efter mødet sørger SLF for, at kortet indscannes og sendes til Skattestyrelsen.

Kan jeg, som landmand slippe for at opdatere mine BBR oplysninger?
Nej – ifølge lovgivning skal alle ejere af landbrug, deltidslandbrug eller nedlagte landbrug ajourføre BBR oplysningerne. Manglende eller ukorrekte oplysninger i din BBR meddelelse kan medføre en bøde eller erstatningssag.

Hvis du ikke ønsker hjælp fra SLF til opdateringen af dine BBR oplysninger, vil du efter vores oplysninger, modtage et brev fra Skattestyrelsen, når fristen ovenfor er overskredet. Det vil således være Skattestyrelsen, der skal hjælpe dig med opdateringen af dine BBR oplysninger, som efter vores oplysninger vil foregå ved, at Skattestyrelsen kontakter dig pr. telefon.

For yderligere oplysninger kontakt:

Betina Larsen

Regnskabsassistent

Phone7320 2343
Mia-Trærup-Wind_SLF

Mia Trærup Wind

Regnskabsassistent

Phone73202875