Sønderjysk Landboforening (SLF) har samlet et hold, der skal hjælpe landmanden med at blive en bedre leder for sine medarbejdere.

Landbrug i dag er ofte store virksomheder med mange ansatte og ikke længere en lille besætning, hvor ejeren selv går rundt og passer dyr og marker. Udviklingen kræver, at landmanden eller driftslederen på gården kan være en god chef for de ansatte; at han kan lede, rekruttere, motivere og fastholde en stab på, mange steder over fem medarbejdere. Denne lederopgave stiller store krav til virksomhedsejeren, og kompetencen har han ikke nødvendigvis lært på landbrugsskolen.

En bedre arbejdsgiver

SLF har nu etableret et nyt rådgivningstilbud, HR & Arbejdsgiverservice: Rådgivningsvirksomheden har stillet et hold, der fremadrettet hjælper virksomhedsejeren i forhold til ledelsesrådgivning samt rekruttering af udenlandske medarbejdere – lige fra hjælp til visum til arbejdet med de kulturforskelle, der kan være, når man kommer til Danmark som fremmed.

HR & Arbejdsgiverservice hjælper i forhold til udbetaling af medarbejdernes løn, til arbejdsmiljø – hvilke krav stilles der til virksomheden og hvordan sørger man for at overholde dem? – til fordeling af opgaver mellem de enkelte medarbejdere: Hvordan motiverer og fastholder man de enkelte medarbejdere? Hvordan sikrer man, at viden og arbejdskraft ikke siver ud af virksomheden, og at man kan drive landbruget effektivt og bruge kræfterne i produktionen i stedet for.

-I bund og grund handler det om, at landmanden hjælpes til at blive en bedre arbejdsgiver og at han bliver opmærksom på de ledelsesmæssige opgaver. Også at han får hjælp til, at medarbejderne synes, det er et godt og attraktivt sted at være. Hvis medarbejderne trives et sted, vil det helt sikkert også smitte af på produktionen, siger teamchef for HR & Arbejdsgiverservice i SLF, Conni Tetens.

HR & Arbejdsgiverservice består af – på billedet fra venstre: Frida Søllingvraa (rekruttering af udenlandske medarbejdere), Bettina Bredal Nielsen (løn), Conni Tetens (teamchef), Margit Nielsen og Lene Dam Christensen (begge løn). Fraværende: Vera Lauritzen Jørgensen, Alice Korsholm Jepsen og Sanne Horn (alle løn).