SLF har i 2019 haft skarpt fokus på kerneområdet landbrug, og takket været motiverede medarbejdere og tilgang af kunder, er det lykkedes at lande et rigtig godt årsregnskab.

I løbet af 2019 har SLF tilpasset organisationen og haft skarpt fokus på kerneområdet landbrug. Virksomhedsplanen har været baseret på få helt grundlæggende ting, nemlig kunder, medarbejdere og økonomisk rentabel forretning. Og det er et fokus, der har givet pote.

Formand Christian Lund fortæller:

– Vi er kommet ud med et overskud på godt 3.4 mio. kr. og er ovenud tilfredse. Medarbejderne har været motiverede og ydet en kæmpe indsats. Vi har oplevet god opbakning fra medlemmerne, og der er kommet flere kunder til SLF, siger Christian Lund.

Udvikling af nye produkter
Konkurrencesituationen i branchen er fortsat hård, særligt set i lyset af, at der bliver færre landmænd. SLF har formået at tilpasse sig ved blandt andet at skabe samarbejdsrelationer med andre virksomheder. Samtidig har SLF fået lejet de tomme kvadratmeter ud, så huset på Billundvej i dag er fyldt med samarbejdspartnere som Syddansk Kvæg, Erhvervshus Sydjylland, Vækstfonden, LandboUngdom og DLBR Forsikringsmæglerne mfl.

-Nu, hvor vi er tilbage på sporet og fået skabt den økonomiske platform, har vi overskud til også at have større vægt på udvikling. Derfor vil vi i de kommende år udvikle forretningen med nye produkter, nye tiltag og nye samarbejdsrelationer, siger direktør i SLF, Brian Lambertsen.

SLF vil fortsat have fokus på digitalisering, og derudover skabe nye produkter indenfor klima, natur og bæredygtighed – blandt andet med ARLA klimatjek, naturplejetiltag og rådgivning indenfor alternative energikilder.

Motiverede medarbejdere
SLF pointerer, at fremgangen ikke mindst skyldes motiverede medarbejdere, der dagligt arbejder for at give den bedste rådgivning og service til kunderne.  

-Vi har ansat flere nye kolleger og er fortsat i gang med at rekruttere, og man mærker tydeligt den gode stemning i huset. Vi er i stand til at tiltrække kunder og medarbejdere, og vi er ikke længere så sårbare. Vi har vist, at vi har kunnet genskabe et stærkt SLF, siger Brian Lambertsen og henviser blandt andet til SLFs medarbejder trivselsundersøgelse, der afspejler den gode udvikling.

Politik mod grøn forandring
Politisk set er der fortsat mange dagsordener at tage fat på. Foreningen arbejder dagligt med at skabe politisk dialog og forsøger derigennem at påvirke politiske beslutninger:

-Vi vil fortsat have fokus på medlemmer og det politiske arbejde med arrangementer, køkkenbordsmøder og samarbejde med kommunerne. Regeringens målsætninger indenfor klima og miljø kræver noget arbejde på den politiske bane, set fra vores vinkel. Det er vigtigt, at vi er med til at sikre, at der sker tiltag, som landbruget kan leve med, siger Christian Lund.

Generalforsamling på Agerskov Kro
SLF holder generalforsamling torsdag 5. marts 2020 kl. 19.30, hvor årsregnskabet bliver fremlagt.

SLF kan i år fejre 20-års jubilæum, og i den anledning inviterer SLF forud for årets generalforsamling til spisning kl. 18. Da der er stor tilslutning til generalforsamlingen, holdes den i år på Agerskov Kro.

Fakta
SLF kom ud med et resultat på godt 3.4 mio. kr. på baggrund af en samlet omsætning på tkr. 65.805.

Balancen viser en egenkapital på 30 mio. kr.