Med nye specialer, nye samarbejdsaftaler og omlægning af organisationen er SLF klar til endnu et travlt år. SLF fremlægger årsregnskabet på generalforsamlingen 8. marts

SLF – Sønderjysk Landboforening – har i løbet af 2017 trimmet organisationen ved at omlægge forretningen og ved at indgå i nye samarbejdsrelationer. Organisationen har haft et travlt år, hvor SLF har formået at udvikle sig samtidig med, at daglige opgaver blev løst til gavn for kunder og medlemmer.

-På trods af de mange forandringer er det lykkedes os at komme ud med et solidt overskud. Forretningsmæssige dispositioner har medført en mindre omsætningsnedgang, men vi har i løbet af hele året haft fokus på at tilpasse organisationen til vores omkostningsstruktur, siger Erik Lydiksen.

SLFs resultat 2017 udgør 923.000 kr. med en samlet omsætning på tkr. 77.882. Hele koncernens omsætning endte i 2017 på 89,5 mio. kr. 

Imødekommer kunder og medlemmer
Direktør Erik Lydiksen ser fortrøstningsfuldt fremtiden i møde: Med omlægning af forretningen, nye servicetilbud, en øget digitalisering og med en fortsat tæt relation til kunden, er SLF klar til endnu en tørn.

For at komme medlemmer i møde, har SLF indført nye medlemsfordele, hvor telefonrådgivning i et vist omfang er gratis, ligesom kørselsgebyret er fjernet, uanset hvor i landsdelen medlemmet bor.

-Kunder og medlemmer har været irriterede over priserne på kørsel og telefonrådgivning. Det har vi lyttet til og gjort noget ved. Vi lytter til kundernes behov og bestræber os på at efterleve vores værdier – så det at ”vi kæmper for dig” og ”et godt sted at være” også reelt giver mening, siger Erik Lydiksen.
Lydiksen pointerer, at der i 2018 i øvrigt vil være uændrede timepriser for al rådgivning.

Flere samarbejdsrelationer
Et samarbejde med SLF skal give værdi for begge parter og sætte aftryk, pointerer Erik Lydiksen.

-Vi er klar over, at kunden ikke handler det hele hos os, og det er heller ikke afgørende. Vi sidder gerne med ved bordet, selvom kunden også har rådgivere fra andre leverandører. Det vigtigste er, at vi deltager i et rådgivningsfællesskab, for det giver de bedste resultater for den enkelte kunde eller medlem. Vi gør en forskel ved at sidde ved bordet, og vi vil gøre os fortjent til mere, hvis det er en mulighed, siger Erik Lydiksen.

Han forklarer, at den strategiske udvikling af SLF som rådgivningsvirksomhed tager udgangspunkt i ”full line” konceptet. Det betyder, at SLF tilbyder langt de fleste serviceydelser i eget hus og i et stærkt fagligt set-up.

Påvirker den politiske verden
For SLF er det helt naturligt, at forening og forretning går hånd i hånd. Foreningen arbejder dagligt med at skabe politisk dialog og forsøger derigennem at påvirke politiske beslutninger. I den sammenhæng er det helt afgørende, at foreningen får input fra medlemmerne og lytter til deres hverdag og udfordringer:

– Vi kan ikke altid forvente, at vores interesser bliver varetaget, medmindre vi gør en indsats for at klæde politikerne på. Det handler om vedtagelse af love og regler, som har betydning for vores rammebetingelser. Derfor samler bestyrelsen gerne politiske budskaber op fra medlemmerne, som vi så bringer videre til politikere i kommunerne, Folketinget og EU-parlamentet. Det arbejde fortsætter vi ihærdigt med, siger formand for bestyrelsen, Christian Lund.

SLF holder generalforsamling på Billundvej 3 i Vojens, torsdag 8. marts kl. 19.00. Tilmelding her