Ved en række demo-arrangementer ved fem forskellige værter bliver almindelig praksis i majsmarken sammenlignet med den nyeste robotteknologi fremstillet af to danske virksomheder. Første stop var på SLF’s forsøgsmark ved Gabøl.

For rigtig mange landmænd er det med robotter i marken ukendt terræn. Sønderjysk Landboforening og SEGES er sammen med de to danske virksomheder AgroIntelli og Danfoil med i et EU-støttet projekt omkring præcisionslandbrug.

Agrointelli har fremstillet en selvkørende redskabsbærer med navnet Robotti, som har et kraftoverskud som en mellemstor traktor – blot uden fører. Multiredskabsbæreren kan anvendes til harvning, såning, mekanisk rensning samt sprøjtning.

Robotti netop ankommet til forsøgsmarken ved Gabøl.

Sammen med virksomheden Danfoil er der indgået et samarbejde omkring produktion af en integreret sprøjte, SpitFire, som har et patenteret sprøjtekoncept. Konceptet sikrer minimal afdrift samt lavt vandforbrug. SpitFire kan anvendes til bredsprøjtning i eksempelvis korn og båndsprøjtning i rækkeafgrøder.

Fem demo-arrangementer

Rundt ved fem værter bliver demo-arrangementerne afviklet. I første omgang gælder det såning af majsen. Robotti sår nogle træk i marken, hvor der er lavet såbed i forbindelse med landmandens egen såning af majs. Senere kommer båndsprøjtning og radrensning til.

Første stop var på SLF’s forsøgsmark ved Gabøl, hvor godt et par hektar jord blev sået til med majs.

Demo-arrangementerne indgår i EU-projektet SmartAgriHubs, hvor der til talrige projekter rundt i EU-landene, er et budget på 20 millioner Euro – omkring 150 millioner kroner. SmartAgriHubs har til formål at realisere digitaliseringen af europæisk landbrug.

Såning af majs med robotteknologi