Sønderjysk Landboforening (SLF) har mange års eksempler på, hvordan samarbejdet mellem landmænd og kommuner undertiden går i hårdknude. Særligt omkring myndighedsbehandling i forhold til miljø- og forureningssager. Forleden fik SLF foretræde hos Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA), hvor de fremlagde eksempler og havde et par ønsker med på vejen.


SLF forelagde ministeren nogle forhold omkring kommuners måde at myndighedsbehandle på, især omkring miljø og forurening, hvor landmænd ofte kommer i klemme. SLF har eksempler, hvor sønderjyske landmænd er blevet politianmeldt og retsforfulgt af kommunerne, i nogle tilfælde med mange års opslidende tovtrækkeri og med store økonomiske konsekvenser for landmanden.

-Vi har oplevet flere eksempler, hvor kommunerne forvalter reglerne forskelligt og reagerer forskelligt, trods fælles regler. Vi ser forskelle mellem kommunernes holdning og medarbejdernes kompetencer og erfaring med forvaltningspraksis, og hvor landmændene risikerer at stå i situationer, hvor samarbejdet med kommunen går i hårdknude, fortæller Johan Schmidt, bestyrelsesmedlem ved SLF.


Hjælp fremfor modstand

SLF havde også inviteret en landmand med, som med egne ord kunne fortælle ministeren, hvordan han for nogle år siden tabte en langvarig retssag mod kommunen, trods faglig veldokumenteret materiale, der talte mod kommunes beskyldninger om forurening.

-Vores pointe er, at landmanden og kommunen gerne skal gå sammen om at løse et aktuelt problem, i stedet for at bekæmpe hinanden i form af politianmeldelser etc. At kommunen ser borgeren som en person, man skal hjælpe og yde en service, og ikke borgeren som en modstander, der skal bekæmpes, siger Johan Schmidt.

SLF har bedt Økonomi- og Indenrigsministeren om at kigge på kommunens myndighedsrolle generelt. Ambitionen er, at kommunerne fremadrettet vil udvise mere samarbejde i forhold til miljø- og forureningssager. 

Det gælder især på tre områder:

  1. Kommunernes myndighedsrolle evalueres – herunder specielt når sager eskalerer til retssager.
  2. Stærkere fælles og ensartet adfærd med mere fokus på borgerservice og mindre myndighed: Fx politianmeldelser bør kun forekomme efter godkendelse af borgmesteren.
  3. Klagemulighed over kommunens myndighedsudøvelse. Hurtig og velfungerende proces.

 

Foto: En lille delegation tog fredag 22. september toget til København, hvor de havde fået foretræde for Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA). På billedet ses Thorkild Bendtsen, gårdejer, Johan Schmidt, gårdejer og bestyrelsesmedlem, SLF, Benny Bonde, gårdejer og viceborgmester, fmd. for Teknik og Miljø i Haderslev Kommune og Per Grønbæk, politisk konsulent i SLF.