Der var stor ros til landmand Martin Hansen ved Rødekro fra Miljø- og fødevareministeren – og til landmændene generelt – for at vise engagement og aktivt gøre en indsats i forhold til etablering af minivådområder.
Ordene faldt mandag formiddag på en mark ved Øbeningvej, hvor Sønderjyllands første minivådområde blev indviet.

Omkring 100 interesserede naboer, politikere, samarbejdspartnere, medarbejdere og pressefolk var mødt op ved en mark på Øbeningvej, tæt på Rødekro mandag 3. juni 2019. De var alle kommet for at se Sønderjyllands første minivådområde. Her har landmand Martin Hansen, som en af de første, etableret et minivådområde, der renser drænvandet fra 72 hektar jord.

Der var stor ros til landmanden for at være foregangsmand – på et initiativ og en ordning, som mange andre landmand først har skullet tage mange tilløb til.

Godt at landmænd tager ansvar
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der var inviteret til at klippe den røde snor, var også begejstret for at se resultatet, skabt på baggrund af den politiske beslutning tilbage i 2015:

-Fødevare- og landbrugspakken er grunden til, at vi står her i dag. Den har kostet blod, sved og tårer, men den var nødvendig. Det er godt at se firstmovers som dig, Martin Hansen. Det er godt at se landmænd tage ansvar for, at vi kan komme i mål. Det er et flot minivådområde, og det bliver bestemt ikke det sidste. For hvor er det godt at se, at mere end 300 landmænd har søgt om at få et minivådområde, sagde en optimistisk og glad minister.

Mange landmænd vil følge efter
Inden da havde bestyrelsesmedlem i SLF Søren Laustsen i velkomsttalen udtrykt sin ærgrelse over, at landmændene tidligere på året var blevet klandret for ikke at gøre nok. Denne skepsis overfor landbruget er nu gjort til skamme, da 338 landmand har vist viljen til at etablere et minivådområde, pointerede Søren Laustsen.

Borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen lovede, at kommunen vil arbejde for at gøre sagsbehandling i forbindelse med landmændenes ansøgninger så hurtig og smidigt som muligt – og også han takkede landmand Martin Hansen for at vise vejen for mange andre landmænd.

Efter den officielle indvielse kunne gæsterne gå rundt og se minivådområdet og stille spørgsmål til oplandskonsulent Aksel Ravn.

Minivådområdet har et vandspejl på 7.273 kvadratmeter. Området har en beregnet effekt på 511 kg fjernet N ved kysten pr. hektar, hvilket vil sige, at anlægget med sin aktuelle størrelse reducerer tilledningen af kvælstof til Vadehavet med 367 kg. N.