Kravene til fremtidens stalde ændrer sig i løbet af en årrække. Onsdag den 15. september bliver der sat fokus på kravene, og der ses også nærmere på betydning for miljøgodkendelse, velfærdsordninger samt byggetilladelser og brandkrav.  

Kravene til kvægstalde står foran en række ændringer. 

Udfasning af fuldspalter samt øgede pladskrav og nye mærkeordninger betyder, at mange kvægbrugere vil få behov for at tilpasse deres eksisterende stalde, så de kommende krav opfyldes. 

LÆS PROGRAMMET OG TILMELD DIG

Hertil kommer de kvægbrugere, som overvejer at udvide bedriften og bygge ny stald eller overvejer at købe en ejendom. Her er det også vigtigt at tænke fremtidens krav ind i projektet.  

Syddansk Kvæg og Sønderjysk Landboforening inviterer nu til en temadag, som skal hjælpe kvægbrugerne med at få overblik over fremtidens krav til staldene. Desuden skal temadagen hjælpe landmændene med at lægge en strategi for deres bedrift, så de får den bedste løsning i forhold til den daglige drift. 

Ved temadagen, som foregår onsdag den 15. september, vil der blive en række konkrete oplæg omkring emnet.  

Efter velkomst af Johan Schmidt, medlem af SLFs bestyrelse, vil der være fokus på pladskrav, overgangsregler og velfærdsordninger, som Syddansk Kvæg fortæller om. 

Herefter handler det om pladskrav og miljøgodkendelser med miljøkonsulent Birgitte Madsen, SLF. Dernæst stiller Flemming Hedegaard fra Byggeri & Teknik skarpt på byggetilladelser og brandkrav, inden økonomikonsulent Michael Lykou har et indlæg omkring økonomi i forbindelse med ombygning samt nybyggeri. 

Temadagen den 15. september foregår fra klokken 9.45 til 13.00. 

FAKTA 

I løbet af sommeren har Syddansk Kvæg og SLF i en artikelserie være inde omkring emnet. De tre artikler kan læses her: 

Lever dine stalde op til lov om hold af kvæg? 

Indretning af kvægstalde har betydning for miljøgodkendelsen 

Er din mælkeproduktion fremtidssikker?