Dyrenes Beskyttelse, der ellers er en forening med mange gode og ædle formål på dyrenes vegne, har efter vores opfattelse bevæget sig ud i en dybt useriøs, uværdig og propagandistisk kommunikation med deres nye kampagne ”Burgrise – Nej tak”, udtaler næstformand Berith Nissen og bestyrelsesmedlem Esben Skøtt, Sønderjysk Landboforening /SLF, der begge er svineproducenter.

-Vi vil derfor skrive til de politiske partiers landbrugsordførere, og helt konkret opfordre dem til at tage afstand fra Dyrenes Beskyttelses kampagne.

Folkeforførende kommunikation
Dyrenes Beskyttelse har lanceret en ny kampagne under sloganet ”Burgrise – nej tak”, og opfordrer befolkningen til at skrive under på udsagnet med en sms.

-Det er efter vores opfattelse en helt useriøs og folkeforførende aktion. Ikke mindst det, at man har opfundet et helt nyt ord ”burgrise” til lejligheden er useriøst, fordi det umiddelbart skaber helt forkerte billeder i hovedet på den borger, der møder udtrykket på internettet eller plakaterne i København, og derefter bliver opfordret til at skrive under på, at man er imod burgrise. Vi tror ikke, at forbrugerne rent faktisk ved, hvad de skriver under på, når de reagerer på sloganet. Og hvad vil Dyrenes Beskyttelse med de mange useriøse underskrifter bagefter? Skaffe sig flere medlemmer og større politisk bevågenhed? Man kan kun gætte.

 Tag afstand fra den manipulerende kampagne
Kampagnen er manipulerende og forførende og helt ude af trit med virkeligheden, mener Berith Nissen og Esben Skøtt. 

-Som svineproducenter lever vi af at passe vore grise godt og levere ”høj dyrevelfærd”. Hvis ikke dyrene har det godt i vore stalde, ville de ikke trives og reproducere sig og vokse sundt og godt, som de gør. Vi arbejder løbende sammen med rådgivning og forskningen på at optimere dyrevelfærden med staldindretning, rodematerialer og andre faciliteter, så vi på verdensplan er helt i front.  

 Se helheden- befolkningen vil have svinekød
Danske grise bor for langt størstedelens vedkommende i velisolerede stalde, hvor der netop tages hensyn ikke bare til dyrevelfærd, men også miljø, klima, lavt antibiotikaforbrug og hensynet til, at svinekødet kan produceres til en pris, som befolkningen kan betale.

-Den produktion er vi som svineproducenter faktisk rigtig stolte af, fordi vi netop kan levere lækre grillpølser og flæskesteg til danske og udenlandske forbrugere, samtidig med at vi har taget et meget højt og velafbalanceret hensyn ikke bare til dyrevelfærd, men også klima og miljø.

-Vi tør godt vove den påstand, at hverken udegrise, økogrise eller skovgrise, som er nogle af de nye (eller meget gammeldags??”) produktionsmetoder, kan leve op til at levere på alle parametre, som vi kan i moderne traditionel svineproduktion. Over 100 års forskning og udvikling af moderne svineproduktion har naturligvis ikke været helt forfejlet. Vi vil løbende arbejde videre og forbedre dyrevelfærden yderligere i den konventionelle produktion, og vi er klar til at producere med den dyrevelfærd, som forbrugerne vil betale for.

Under de nuværende vilkår er og bliver udegrise, øko- og skovgrise en forfinet delikatesse, som koster på klima, miljø, fodereffektivitet og nogle gange også dyrevelfærd.

Det bør man være sig bevidst, inden man lader sig forføre af Dyrenes Beskyttelse.

 Vi vil derfor opfordre alle ansvarlige borgere og politikere, og i særdeles de politiske partiers ordførere til at tage afstand fra Dyrenes Beskyttelses kampagne!