SLF mener kommunen har foreslået en forkert løsning vedrørende spildevandsafledning.

Det drejer sig om at Haderslev Kommune har i form af ”Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan” fremlagt forslag om at lede spildevand fra Gram, og senere Haderslev og ud i Diernæs Bugt.

Spildevandet fra den vestlige del af kommunen bliver på nuværende udledt mod vest af Gram Å – og ud i Vadehavet.

“Vi finder det uhensigtsmæssigt at spildevandet fra hele Haderslev Kommune ifølge dette tillæg, udledes på ét sted til det miljøfølsomme Lillebælt, hvor der i forvejen er store indsatskrav til reduktion af udledningen af næringsstoffer.” Søren Laustsen, bestyrelsesmedlem SLF

Derfor opfordrer SLF, landmænd og lodsejere til at indgive høringssvar mod planes vedtagelse.

Udkast  til høringssvar fås ved henvendelse til Asger Kristensen i SLF på mailask@slf.dk eller ring på 29 60 92 95.

Kom til borgermødet i Marstrup Hallen!

Borgermøde om Tillæg nr. 21 til spildevandsplanen i Haderslev kommune 2014-2020i Marstrup Hallen tirsdag den 6. juni kl. 19-22.

Det er vigtigt at mange lodsejere og landmænd møder op, og giver deres mening til kende, så kommunen får truffet den rigtige beslutning.