Et stærkt panel af cheføkonomer fra Agromarkets, Sydbank og SLF havde klare budskaber til de mange landmænd, som fyldte salen i SLFs center i Vojens forleden aften.

Foto: Aftenens skarpe indlægsholdere fra højre, Søren Kristensen, Sydbank, Hans Fink fra AgroMarkets, Keld R. Nielsen og Ole Søndermølle fra Sydbank

Refinansiering efter udløb af afdragsfrie lån

SLFs nye Cheføkonom Ann-Britt Gammelby forklarer den store interesse for mødet med, at mange har brug en opdatering på hvor renteniveauet er på vej hen. Samtidig er det altid vigtigt at holde sig opdateret på, om landbrugsvirksomhedens lånesammensætning er optimal, eller om der er penge at tjene ved en omlægning, understreger cheføkonomen.

Stabil rente!

Cheføkonom Hans Fink fra AgroMarkets og Søren Kristensen fra Sydbank var usædvanligt enige i deres tolkninger af verdensøkonomiernes udvikling, og betydning for rentemarkedet. Budskaberne var samstemmende meget klare. Den korte rente vil være stabil så langt frem som økonomerne turde spå – og det var tilsyneladende et par år. 

Hans Fink fra Agromarkets kunne derfor anbefale at man skulle finansiere så meget som muligt i cibor 3 eller cibor 6 svarende til 80-100 % af låneporteføljen.

Sydbanks Ole Søndermølle  var dog lidt mere forsigtig med anbefalingen vedr. lånesammensætning, og anbefalede som udgangspunkt 30 % eller mere i fast forrentede lån.

Fast forrentede lån koster + 2%

Fast forrentede lån giver tryghed og risikoafdækning, men koster ca. 2 % mere i rente svarende til en likviditetsvirkning på 100.000 kr. pr. år et lån på 5 mio.  Om man vælger det ene eller det andet, afhænger af flere forhold. Her er det afgørende, at man som landmand og virksomhedsleder håndterer dette professionelt, mener Ann-Britt Gammelby fra SLF.

Finansiel strategi – et stærkt redskab!

 “Jeg mener at en finansiel strategi er et nødvendigt redskab for en moderne landmand og virksomhedsejer”. En finansiel strategi giver mange fordele til landmanden, understregede cheføkonom Ann- Britt Gammelby

Her nævnes de vigtigste:

·         Overblik og løbende input til optimering af låneporteføljen

·         Optimal lånesammensætning og billigste finansiering i forhold til risikoprofil

·         Godt dialogværktøj til bankmøder, gårdråd etc

Fra SLF tilbyder vi udarbejdelse af en finansiel strategi samt hjælp til at få den udført i praksis. Herunder altid second opinion og sparring over nye tilbud fra finansielle udbydere. Jeg kan anbefale, at man kontakter mig eller sin økonomikonsulent for at høre nærmere.

Der kan være mange penge at tjene, sluttede Ann-Britt Gammelby.

 

Kontakt Ann-Britt

Sorry! There is no Team Showcase saved under the ID '15073'. You need to cick the 'Save Showcase' button to actually save it before it can appear on the front end via your shortcode. Please read more about this here