SLF skyder en efterårskampagne i gang, som handler om kundernes sikkerhed – hele vejen rundt fra bedrift til privatøkonomi og jura.

Sikkerhed på landmandens bedrift drejer sig ikke kun om arbejdsulykker, men også om hvordan man sikrer sig selv og sin familie, personligt og økonomisk. Og hvad med bedriftens fremtid? Skal der ejerskiftes og skal den måske drives som et selskab i stedet for?

Disse forhold tager SLF nu fat på med en efterårskampagne, hvor en lang række af rådgivningsvirksomhedens kunder kontaktes med brev og med henblik på efterfølgende møde.

-Vi kontakter kunder i løbet af de kommende måneder og gør dem opmærksomme på, at der kan være ændrede forhold, som gør at der bør kigges nærmere på kontrakter eller forsikringer.

Vi har generelt en tendens til at tro, at vores papirer er i orden, eller måske udskyder vi beslutningerne gennem flere år. I SLF ser vi tit, at der med fordel kan foretages nogle justeringer, som vil give større tryghed og bedre økonomisk afkast. Måske er det tid til at få lagt en ny strategi, pointerer udviklingschef i SLF, Anders Andersen.  

Få det rette overblik
Det kan være svært at få overblik over husstandens pensionsordninger, og uanset om man er en landmand eller et landmandspar, der skal på pension om få eller mange år, så vil et pensionstjek være til stor gavn, forklarer regnskabskonsulent Tommy Henriksen:

-Den rette rådgivning med afdækning af familiens behov er afgørende for at få valgt de rette dækninger. Samtidig er det nødvendigt med en jævnlig opdatering af aftalerne, da behovet typisk ændrer sig igennem livet, siger han. Vi knytter nogle af de allerstærkeste specialister til kampagnen og fastlægger i samarbejde men kunden en plan.

Det gælder også for skattestrategien, at man bør have et overblik over, hvilke skattemæssige konsekvenser, der er ved nye investeringer eller omstrukturering af virksomheden, og hvad der er den rigtige timing. Med skatterådgivning kan du planlægge aktivt, så investeringerne passer på dine skattemæssige udfordringer og skaber værdi på bundlinjen, siger Tommy Henriksen.

SLF vil ved samme lejlighed drøfte om der er andre juridiske forhold som ægtepagt, testamente eller fremtidsfuldmagt som kræver juridisk bistand.

Ejerskifte og etablering af selskaber
Parallelt med skatte- og pensionsstrategien sætter SLF fokus på ejerskifte og etablering af selskaber. SLF lægger op til en proces med udgangspunkt i kundens strategi. Hvad skal der til for at understøtte strategien: Ejerskifte, etablering af selskab, holding eller andet? Skal der gennemføres generationsskifte? Skal en medarbejder inddrages? Skal der samarbejdes med andre, og er der utilsigtede problemer med nuværende organisering?

-Processen er vigtig for at få afdækket ønsker og behov, og det skal afklares, før løsningen sættes i værk. Forløbet er vigtigt for at finde den rigtige løsning i forhold til strategi med ejerskifte, evt. selskab, aftaler, skat, finansiering og ikke mindst økonomien, forklarer virksomhedsrådgiver Henning Boldsen, og pointerer:

-Det handler om at få etableret et godt selskab, og så handler det om rettidig omhu, hvilket dine finansieringskilder vil se positivt på.