SLF tilbyder landmænd gratis fokusmøder i Vojens, hvor de kan få overblik over situationen i mark og stald med henblik på at få lavet en handlingsplan tilpasset netop deres behov.

Flere steder i landet er høsten ved at være overstået. Markerne har været knastørre, kornudbyttet meget lavere end normalt, græsset mere og mere gult, og har man kigget op mod himlen og håbet at se mørke regnfulde skyer, så har det mange steder været ønsketænkning.

Nu er det blevet tid til at få dannet sig et overblik over situationen; hvor slemt har det været, og hvordan ser det ud? I SLF har man i gennem sommeren fulgt udviklingen tæt på og ønsker nu at støtte op om landmanden med individuel hjælp og rådgivning.

 Situationen varierer
I Syddansk Kvæg er man i fuld gang med at forhøre sig rundt blandt kunderne for at få et overblik over situationen. Der meldes om travlhed – ikke mindst i forhold til høst, fodring og vanding – men det er svært at sige noget generelt om situationen:

-Selvom tørken har ramt hele landet, er der intet generelt at sige. Regnbyger er faldet lokalt, foderbeholdninger er forskellig fra sted til sted, antal hektar og antal dyr varierer. Det afhænger også af landmandens situation, inden tørken startede. Hvordan ser fodersituationen fx ud? Skal foderplanen justeres og er der behov for ekstra indkøb af foder? Situationen er meget forskellig fra nabo til nabo, pointerer kvægbrugskonsulent i Syddansk Kvæg, Bruno Due.

 Individuelt fokusmøde
Derfor tilbyder SLF nu et individuelt fokusmøde, hvor landmanden kan sidde for bordenden, få overblik og taget handling. Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup forklarer:

-Til mødet vil vi tale om, hvad tørken har betydet for den enkelte. Hvilke tiltag er der behov for i marken? Er der behov for ekstra græsudlæg? Hvornår skal majsen ensileres? Hvad har udbyttet været i salgsafgrøder? Hvordan skal næste års markplan tilrettelægges – og hvad må man i forhold til efterafgrøder? Der er stadig mange uafklarede krav og regler samt dispensationer, som der er blevet søgt om, men endnu ikke godkendt af myndighederne. Det kan vi også hjælpe med at få et overblik over, fortæller Hans Kristian Skovrup. 

 På forkant med følgevirkninger
Det er vigtigt netop nu, at landmanden får et overblik over situationen og lavet en konkret handlingsplan. På den måde kan landmanden nemlig være på forkant og minimere følgevirkninger fra tørken.

Landmanden bør også få et overblik over den økonomiske situation, og hvis der fx skal søges om mere likviditet, er det en god ide at tage kontakt til sit pengeinstitut allerede nu.

-Det gælder om at være på forkant med situationen og tage kontakt til relevante til samarbejdspartnere – med henblik på at styrke det gode samarbejde. Er der fx behov for mere likviditet: Så er det med at få klarlagt de tiltag, man selv kan gøre på ejendommen, så man er velforberedt og får lagt en plan for den fremadrettede økonomi. Her kan vi også være behjælpelige, pointerer driftsøkonomikonsulent Thejs Hjort Christiansen.

 Kontakt din SLF rådgiver
Den enkelte landmand skal kontakte sin nærmeste rådgiver for at få aftalt en tid. Det gratis fokusmøde vil bestå af en times rådgivning, og mødet skal aftales inden 15. september. Landmænd, der ikke er kunde eller medlem hos SLF, er også velkomne til at kontakte rådgivningsvirksomheden og få en times gratis rådgivning.  

Til mødet vil konsulenter fra planteavl, økonomi og henholdsvis svin eller kvæg være tilstede, så man får så samlet et overblik som muligt.