Sønderjysk Landboforening var repræsenteret af bestyrelsen og flere medlemmer fra repræsentantskabet til årets delegeretmøde i Herning, hvor vi deltog i debatten med emnerne arveafgift, minivådområder og Landbrugsstyrelsens fejlvurdering af værdien af betalingsrettigheder.   

I halvanden dag var landbrug, fødevarer, klima og bæredygtighed på programmet, da godt 400 delegerede mødte op til Herning Kongrescenter. Her blev diskuteret og netværket, underholdt og grinet – men mest af alt var fagligheden i højsædet.

Blandt debatterne var det især fremrykning af miljøkrav fra 2021 til 2020 og Landbrugsstyrelsens regnefejl, der fyldte mest – og Landbrug & Fødevarers store fællestema var klima.

Danmark er et landbrugsland
Statsminister Mette Frederiksen deltog, og hendes budskab var blandt andet, ”at Danmark er et landbrugsland, og at dansk landbrug skal bestå”.

-Alle de ord om, at vi kan undvære dansk landbrug, det synes jeg, er historieløst og identitetsløst. Men dansk natur har det ikke godt. Den er på tilbagetog, sagde hun og signalerede, at der vil komme flere forandringer.

Fødevareminister Mogens Jensen leverede en sjov og underholdende tale om aftenen under middagen – en tale som trak mange linjer til hans egen opvækst ved Mors i Thy – men lidt anderledes alvorlig var hans tale om dagen i salen. Her havde han ingen direkte løsning eller lovning på noget overfor landmænd – blandt andet heller ikke dem, der kommer i klemme på grund af de genberegnede betalingsrettigheder.  

Flere bestyrelsesmedlemmer fra SLF rejste sig op med emner, som de gerne vil have løst eller belyst:

Johan Schmidt: Udfordringer med ejerskifte
Johan Schmidt fortalte om udfordringerne med ejerskifte og foreslog bl.a. arveafgiften holdt nede:

-I Sønderjylland sælger mange unge til ældre. Det er den forkerte vej. Det skal være nemmere for unge at komme i gang. Vi har mange landbrug, der skal generationsskiftes de næste år – derfor er vores forslag: Arveafgiften skal holdes nede, tinglysningsafgiften skal fjernes for første gangs etablering og endelig bør avancebeskatning af pantebrevsafkast først ske ved udbetaling af afdrag, sagde Johan Schmidt.

Søren Laustsen: Systemet spænder ben for etablering af minivådområder
-Landbruget er i fuld gang med at levere på de frivillige kollektive virkemidler, og det er ærgerligt, at I ikke er mere tålmodige, og nu fremrykker de målrettede kvælstofreguleringer fra 2021 til 2020, fordi man ikke mener, vi leverer nok.  

-Vi har rigtig mange landmænd, der gerne vil etablere et minivådområde, men som ikke kan få lov, da området enten er udpeget som vådområde eller som paragraf 3. Det er dræbende og I trækker optimismen ud af landbrugserhvervet. Brug nogle kræfter på at gøre minivådområde-ordningen bedre. Landbruget skal nok levere, men det administrative er stopklods lige nu, sagde Søren Laustsen.

Søren Lund-Petersen: Landbrugsstyrelsens fejlvurderinger  
Søren Lund-Petersen rejste sig op for at fortælle om den urimelig økonomiske øretæve, som flere kvægproducenter netop har fået – og om hvilke konsekvenser det i værste fald vil få.

-Det er ikke rimeligt, at sådan en melding kan komme på den måde. Vi føler ikke, at det her sker på en lige måde eller lige fordeling. Konsekvenserne kan være endnu flere konkurser, især blandt kalveproducenter, der har det hårdt for tiden. Hvad vil vi med vores kalveproduktion i Danmark? Det vil vi gerne, at fødevareministeren forholder sig til. Vi har høj dyrevelfærd i dag, en bæredygtig produktion og et meget lavt klimaaftryk – lad det være vores pejlemærke, også fremadrettet, sagde Søren Lund-Petersen afslutningsvist.

Berith Nissen: Multifunktionel jordfordeling
Næstformanden spurgte ind til den milliard til multifunktionel jordfordeling, som L & F har foreslået. 
Som gave havde hun taget lidt jord med fra hendes gård Vonsmose ved Haderslev samt en pose frø. 

– Jeg vil gerne starte op med multifunktionel jordfordeling, så derfor har jeg taget noget jord med samt nogle frø. Du må selv bestemme, om du vil dyrke det konventionelt eller økologisk, men jeg anbefaler dog lidt gødning, sagde Berith med et smil.

Under mødet blev årets Arbejdsmiljøpris uddelt og årets unge landmand blev kåret. Dag to var der forskellige sessioner med temaet klima – hvor man kunne vælge mellem forbrugertrends, fremtidens afgrøder eller teknologi og forskning.

Det, I gør, er heroisk
Hele delegeretmødet var gennemsyret af stolthed og glæden over at beskæftige sig med landbrug, og da den amerikanske farmer Jay Hill pludselig stod på scenen og fortalte om, hvordan han altid havde drømt om at blive landmand og at han på et tidspunkt var ved at opgive og sælge gården – ja, da var mange sikkert tæt på at fælde en tåre.

-I skal huske på, at intet kan erstatte os landmænd.  Lige meget hvad folk prøver at fortælle jer, så er der brug for os. Det skal I huske i de mørkeste timer, hvor I rammer bunden og er ved at opgive håbet.

Se den rørende video med ham her: