En rundspørge blandt medarbejdere og folkevalgte i SLF om tørkens påvirkning af høstudbyttet i foreningens område giver ikke noget entydigt svar. Den erfarne planteavlskonsulent Gunnar Jespersen fortæller, at udbyttet faktisk er meget forskelligt.

Udnytte 60-70 % % af det normale 
I Midt- og Sønderjylland hører vi om udbytte på ca. 60 % af det normale, og østpå – hvor der er faldet mere nedbør, og hos de, der har stor vandingskapacitet – hører vi om udbytte op mod det normale.  Så det er meget forskelligt, konstaterer planteavlskonsulent i SLF, Gunnar Jespersen.

Det generelle billede er dog, at enten har man en væsentlig udbyttenedgang, eller også har man haft en stor omkostning og arbejdsindsats til vanding.

Husk også de positive sider
Planteavlskonsulenten gør opmærksom på, at man midt i skuffelsen over udbytte også skal huske, at det er en let og tør høst, som ikke koster nær så meget at få håndteret som en våd og vanskelig høst. Set isoleret fra et planteavlssynspunkt, kan man også glæde sig over, at en del af udbyttetabet kompenseres af prisstigninger, som lige nu ligger ca. 40% over niveauet i foråret. Det sidste presser til gengæld husdyrproducenterne yderligere, slutter Gunnar Jespersen

Mælkeproducenter særligt udfordret
Kvægbrugskonsulent Søren Moesgaard Knudsen og formand Søren Lund-Petersen fra Syddansk Kvæg, konstaterer, at fodersituationen er særlig omkostningstung for mælkeproducenter, der ikke har tilstrækkelig vandingskapacitet. Det er især græsmarkerne, der i første omgang er gået helt i stå, men også majsen vil mange steder give et reduceret udbytte.

Resultatet bliver, at der skal indkøbes ekstra grov- og tilskudsfoder til høj pris. Og det vil komme til at belaste likviditeten betydeligt hen over vinteren, vurderer de to kvægspecialister.

Dyrt foder til billige svin
Bestyrelsesmedlem i SLF og smågriseproducent Esben Skøtt bor på østkystsiden, hvor udbyttet har været ca. 80 % af det normale. Han konstaterer tørt, at kornprisen er steget med 40-50 %:

-Men det får jeg ikke meget glæde af, når jeg skal bruge det dyre foder til at producere alt for billige smågrise, supplerer Esben Skøtt. Han forudser også, at slagtesvineproducenter med lavt kornudbytte vil blive stærkt udfordret på likviditeten, fordi de skal ud i et fodermarked med høje priser og genkøbe de manglende foderenheder.

Fakta:
Ifølge regnskabsresultaterne for SLF driver en gennemsnitlig mælkeproducent eller svineproducent godt 200 ha. jord, for at skaffe foder til sine dyr. Tørken skønnes af have betydet en gennemsnitlig udbyttenedgang på 25% i udbytte. Det betyder, at den gennemsnitlige husdyrproducent skal bruge mellem trekvart og en mio. kr. på at genkøbe det manglende foder.

Politisk kommentar:
Formanden Christian Lund fortæller, at Landbrug og Fødevarer sammen med de lokale formænd arbejder på at finde løsninger for en billig finansiering af den likviditet, der kommer til at mangle, samt en lang række andre tiltag, der kan lette den aktuelle fodersituation. Der forventes nærmere detaljer herom, efter at der har været afholdt formandsmøde i Landbrug og Fødevarer i denne uge.