2018 var for SLF – Sønderjysk Landboforening – præget af et turbulent år med afskedigelse af medarbejdere, salg af forretningsområde og grundig gennemgang af aktiviteter. Fremadrettet vil SLF have skarpt fokus på kerneområdet landbrug.  

SLF fremlagde sit årsregnskab på generalforsamlingen her til aften, torsdag 7. marts 2019.
Og det var ikke et tilfredsstillende resultat. Det blev gjort klart på mødet i Vojens. SLF har dog taget hånd om situationen, har i løbet af året tilpasset organisationen og vil fremover koncentrere sig om kerneområdet landbrug. Virksomhedsplanen for 2019 baserer sig på ganske få og grundlæggende ting, nemlig kunder, medarbejdere og økonomisk rentabel forretning.

– Vi har gjort, hvad vi kunne for at rette op på tingene og har tilpasset organisationen. I den sammenhæng har vi sagt farvel til nogle medarbejdere, og i december sidste år afhændede vi vores revisionsselskab ViaCount. En konsekvens af en længere årrække med underskud. Fremadrettet vil vi koncentrere os om vores hovedopgave – forretningsområdet med service og rådgivning til landbrugskunder, siger direktør i SLF, Brian Lambertsen.

Brian Lambertsen blev 1. marts 2019 ansat som direktør i SLF. Han har været ansat i SLF i 22 år, har siden august 2018 været konstitueret direktør, og kender organisationen godt indefra. 

SLFs resultat er præget af de forretningsmæssige tilpasninger, der er gennemført i løbet af året, men som endnu ikke er slået igennem på omkostningssiden.

Kundeservice helt centralt
SLF går fortrøstningsfuldt fremtiden i møde: Organisationen er blevet trimmet, også i forhold til den digitale udvikling, hvor SLF er rigtig godt med. SLFs strategiske udgangspunkt er at kunne tilbyde højt fagligt kvalificeret rådgivning og service indenfor de fleste fagområder samt at have fokus på digitaliseringen.

– Konkurrencen er blevet skærpet de seneste år – fra både andre landboforeninger og banker og revisionsvirksomheder – og der fokuseres meget på pris. Det stiller krav til vores effektivitet, men også til vores relation til kunden. Helt centralt for SLF er netop kundeservice, og det betyder, at vi vil endnu tættere på kunderne og medlemmerne, siger Brian Lambertsen.

Konkurrencen landboforeningerne imellem er sundt og skærper opmærksomheden. Men samtidig spiller strukturudviklingen med færre landbrug og den generelle krise i landbruget også ind. Det stiller høje krav til organisationens tilpasningsevne.      

Fortsætter det politiske arbejde
For SLF er det helt naturligt, at forretning og forening går hånd i hånd. Foreningen arbejder dagligt med at skabe politisk dialog og forsøger derigennem at påvirke politiske beslutninger:

– Vi vil fortsætte arbejdet med at varetage kundernes og medlemmernes interesser. Det handler om de love og regler, som har betydning for landbrugets rammebetingelser. Og det handler om at fortælle politikerne, hvordan de påvirker vores liv og hverdag, siger formand for bestyrelsen, Christian Lund.

Foreningen holder møder med politikere og medlemmer, holder nytårskur, gårdbesøg, tur til Axelborg etc., hvilket går hånd i hånd med, at SLF vil servicere kunder og medlemmer hele vejen rundt.

-Vi har brug for langsigtede, stabile og konkurrencedygtige rammevilkår, og ikke politisk zig-zag. Lad os håbe, at vi til det kommende folketingsvalg og valg til EU-parlamentet får nogle solide repræsentanter, der har blik for landbrugets betydning og som varetager erhvervets interesser, siger Christian Lund.

Nyt bestyrelsesmedlem i SLF
Under generalforsamlingen var der desuden valg af medlemmer til bestyrelsen.
Medlemmerne Esben Skøtt og Flemming Skov var på valg og blev genvalgt. Christian Ravn ønskede ikke at genopstille. Nyt medlem i SLFs bestyrelse blev Niels Martin Krag fra Højer.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer i SLF er: Formand Christian Lund (blev genvalgt i år), næstformand Berith Nissen, Søren Laustsen, Johan Schmidt, Mads Steiner, Leif Andersen og Søren Lund-Petersen.  

Fakta
SLFs resultat 2018 udgør -6.098 t.kr. med en samlet omsætning på tkr. 71.866 mod 77.882 i 2017.

Budgettet for 2019 viser et samlet resultat på t.kr. 853.

Læs mere om resultat og omlægninger i SLFs beretning på slf.dk