Deltagerne ved årets nytårskur i SLF måtte i år gå glip af suset fra det traditionsrige mødearrangement i Agerskov-Hallen. I stedet blev kuren afviklet fra studiet i Vojens og med en fødevareminister med på en direkte linje fra hovedstaden.

Nytårskuren 2021 vil komme til at stå som noget særligt i SLF’s historie.

Coronaen betød en aflysning af det traditionsrige nytårsmøde i Agerskov-Hallen. I stedet blev nytårskuren afviklet digitalt, og at tiderne har gjort det ganske almindeligt at tænde for computeren eller andre it-platforme for at deltage i møder, blev understreget med et deltagerantal på intet mindre end 318 tilmeldte online-brugere.

Med på en direkte forbindelse fra København var fødevareminister Rasmus Prehn, og i studiet i Vojens var der inviteret et panel bestående af formanden for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard, medlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen samt SLF-formanden Christian Lund. I rollen som studievært bandt chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Anders Søgaard, aftenen sammen.

Chefkonsulent ved L&F, Anders Søgaard, havde rollen som moderator af den digitale nytårskur. Til højre ses SLF’s formand Christian Lund.


EU-parlamentariker Asger Christensen fik bragt EU-vinklen ind i mødet. Venstre-politikeren var blandt andet inde på EU-forhandlingerne omkring en ny landbrugsreform.

– Jeg er glad for, at der er gode danske aftryk på reformen, som skal endelig på plads. Det gælder blandt andet bruttoarealordningen, og så skal danske landmænd have nemmere ved at drive deres bedrifter. Vi kan også se frem til, at vi får mulighed for at søge støtte til grønne projekter, der giver mening for den enkelte, lød det fra Asger Christensen, som ikke gik af vejen for at hævde, at selv om Danmark er et lille land, så er der alligevel mulighed for at få god indflydelse.

Klar til klimatilpasninger

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, understregede, at de danske landmænd er klar til at bidrage til klimatilpasningerne:

– Men vi er altså ikke naive eller tabt bag af en vogn. Vi hopper ikke med på hvad som helst, bare fordi vinden lige blæser den vej. Jeg vil sige, at vi er med på forandringerne, når de giver mening. Og det er der rigtig meget, der gør, lød det fra L&F-formanden:

– Det giver god mening at bruge nyeste teknologi på marken og i stalden. Det giver god mening at omdanne gylle til energi. Det giver god mening at vi nogle steder bruger jorden til noget andet, for eksempel skov og våde enge. Men giver vandplanerne mening? Er der et solidt og gennemarbejdet fagligt grundlag bag?

– Før skulle vi nå 45.000 tons årlig kvælstofudledning i 2027. Nu er barren gjort endnu højere. Forskere på Aarhus Universitet har nu fundet på, at vi skal langt under 40.000 tons. Det er ikke kun totalt urealistisk – det er også et helt unødvendigt mål. Hvor er fornuften? Hvor er sagligheden?

Og hvor er respekten for det gode landmandskab. Vi må ryste på hovedet. Men vi må også gøre mere end det.

– Og jeg er glad for, at vores nye fødevareminister lytter med i dag. For det skal stå helt klart, at hvis vi skal følge Aarhus Universitet – så er det ikke udvikling. Så er det afvikling af dansk landbrug. Hvis vi skal ned på det niveau, vil det kræve braklægning af mindst en halv million hektarer. Det vil koste samfundet et astronomisk milliardbeløb. Og tusindvis af arbejdspladser i landbrug og på slagterier, mejerier og andre følgeerhverv.

Coronaen tvang i år SLF til at ændre nytårskuren fra et fysisk møde i Agerskov-Hallen til et virtuelt arrangement fra studiet i Vojens.

Retfærdige konkurrencevilkår

Formanden for SLF’s bestyrelse, Christian Lund, appellerede til, at landmændene får stabile og langsigtede rammebetingelser samt retfærdige konkurrencevilkår.

– Uden langsigtet tiltro til fremtiden, også for husdyrproduktion, og den merværdi det skaber, er det svært at finansiere store projekter med lang afskrivningstid. Det gælder også generationsskifter. Uden en god langsigtet udsigt til en ordentlig fremtid, er der fortsat for få unge, der tør etablere sig i erhvervet. Landmænd vil og skal behandles ordentligt, og hvis vi bliver det, vil vi gerne levere på de grønne dagsordener, som regeringen lægger op til. Men det er ikke gratis. Vi skal kunne leve ordentligt af det.

Ifølge formanden for SLF’s bestyrelse, Christian Lund, så ville 2020 have været et fantastisk landbrugsår, hvis det ikke havde været for corona og minkaflivningerne.

– Klima, produktion, markeder og priser har været med landbruget. Havde det ikke været for corona og mink-aflivningen havde det været et rigtig godt år. Sådan lød det fra formanden for SLF’s bestyrelse, Christian Lund.

Velkommen til ny minister

Han føjede til: – Nu står vi i starten af 2021, og vil gerne se fremad og høre vores politikeres bud på hvad der venter os. Og det er jo ikke helt uden bekymring. Nogle har måske lagt mærke til, at titlen på nytårskuren faktisk kan synges på melodien fra ”Jeg en gård mig bygge vil: Det er jo det vi landmænd gerne vil – i overført betydning. ”Heste grise, køer og får – Har vi det mon næste år”!

– Det spørgsmål skal forstås på den lange bane. Klima, vegetarer, veganere, sociale medier, en del medieprogrammer og politikere stiller spørgsmål ved husdyrproduktionen. I 2020 røg minken – hvad bliver det næste, siger nogle landmænd hovedrystende til hinanden. 2020 viste, at politikerne kan ”slette” en branche på et par måneder. Selv om det skete i folkesundhedens navn, er det stadig skræmmende.

– Derfor er jeg også glad for at den nye fødevareminister Rasmus Prehn blandt andet har fået til opgave at genskabe tilliden mellem fødevareministeriet og landbruget. Det er ærgerligt, at det er nødvendigt. Det er også lidt ærgerligt, at Rasmus Prehn er den 8. fødevareminister på 10 år. Men vi hilser dig velkommen Rasmus Prehn og håber på et tillidsfuldt samarbejde i mange år.