Så er Svinenyt nr. 1 2017 på gaden med faglige nyheder fra SLF Svinerådgivning.

ALT IND-ALT UD I FARESTALDEN

Ingen opsamlingssøer på fravænningsdagen og undgå at flytte søer rundt på fravænningsdagen.

Det kan være lettere at overholde med en stram sektionering, men det er fint at gøre en dyd ud af det også i  usektionerede farestalde, hvor der ”køres i slange”.

Det kan være fristende at tage de største hold pattegrise fra næste uge og så lige give de mindste grise en uge ekstra, men den rutine tager tit overhånd og det er ofte langt mere end 5% af ugeholdet, som lige flyttes rundt ved fravænning. Det giver dels risiko for at igangsætte tidlig brunst hos soen, dels giver flytningerne uro og afbrudte mælkenedlægninger –  som ikke hjælper på fravænningsvægten.

Sørg for at de mindste grise er samlet fra mindst en uge før fravænning til opsamlings-so.

Sørg for at smågrisestalden er gearet til at modtage ugeholdets mindste grise dvs. ekstra varme, vand og tilpasset foderblanding. Accepter spredningen i fravænningsvægten!

Vis hvilke grise der performer (>7 kg v. fravænning) og hvilke, der IKKE gør (< 5 kg v. fravænning). Udnyt det til at sortere og sætte ind med øget fokus på management og foder.

Vi har længe haft held med at bilde os selv ind i både smågrise- og slagtesvinestalde, at modtages grise med lille spredning i vægt ved ankomst, så sælges/slagtes de samtidigt med lille spredning. Grisene har det med at modbevise os. Gør op med gennemsnitsgrisen ud fra kg! Gå efter ensartet alder og lav smittespredning og – sidst men ikke mindst – at management er tilpasset grisens størrelse ud fra dens alder.

Rådgiver Ellen Møller Hansen