Flere landmænd oplever, at der er stigende krav til dem. Oveni kommer i denne tid også krigen i Ukraine, som har stor betydning på eksempelvis råvarepriser.

– Vi kan konstatere, at vores landmænd i stigende grad oplever at deres mentale sundhed udfordres. Nogle kalder det også for stress eller stresslignende forhold. Årsagerne hertil er mange og ofte forskellige, men fællesnævneren er manglende trivsel.

Sådan er meldingen fra Socialkonsulent Landbrug, som Sønderjysk Landboforening i 2021 indgik en samarbejdsaftale med. Aftalen går ud på at kunne tilbyde rådgivning til landmænd, som f.eks. er ramt af en personlig eller familiemæssig krise. Samarbejdsaftalen betyder, at Socialkonsulent Landbrug kan supplere SLF’s kompetencer, når det gælder om at understøtte landmændene og landmandsfamilien.

Fra Socialkonsulent Landbrug hedder det videre: – Ser vi alene tilbage på de seneste år, har vi i Danmark oplevet corona, som har udfordret vores landmænd i relation til det at rekruttere arbejdskraft uden for landets grænser. Besætninger er slået ned grundet fugleinfluenza og mink i relation til covid-19. Forhold som ikke er styrbare og mulige at påvirke som almindelig landmand.

Afsætningen påvirkes

Endvidere er der afsætning af landbrugsvarer, som også påvirkes. I skrivende stund ved vi ikke, hvad krigen i Ukraine betyder for dansk landbrug på kort og langt sigt, men vi ved, at det får betydning for import og eksport af landbrugsvarer/landbrugsprodukter og fødevarer. Igen forhold som ikke er styrbare, og mulige at påvirke som landmand.

Flere landmænd oplever, at der stigende krav til dem, dette uanset om de er mælkeproducenter, svineproducenter eller har planteavl. Måske er der ny teknologi, som skal implementeres, og som der er løbende notifikationer på. Derudover har vi grundlæggende med virksomheder at gøre, der har omverdenens bevågenhed i relation til blandt andet, miljø, bæredygtighed, klimavenlige produktioner….

Når ovenstående er nævnt. ved vi også, at landmænd også lever et liv som far, kæreste og ægtemand – her kan der også være krav til landmanden som menneske, så hvordan håndteres de lige?

Alvorlig situation at bukke under

Rigtig mange landmænd forstår at navigere i en hverdag med krav, og handlinger, som affødes af det liv deres hverdag – virksomhed og familie – tilbyder. Samtidig kan vi også konstatere, at der er landmænd der før eller siden bukker under og oplever, at deres mentale sundhed er udfordret, og for nogles vedkommende er det meget alvorligt.

Der er landmænd, som der kommer i tvivl om:

  • Hvorfor de er landmænd
  • Hvorfor de bruger så mange timer i deres virksomhed
  • Hvorfor de ikke oplever den arbejdsglæde som tidligere

Andre forhold kan være:

  • At de ikke får deres nattesøvn
  • At de er mere opfarende end tidligere
  • At de har svært ved at koncentrere sig
  • At de får mere alkohol end tidligere
  • At ægteskabet begynder at knirke

Overblikket er forsvundet, opgaverne er blevet flere, trods ihærdig indsats, men det er som om intet hjælper.

Forhold som kan have betydning for, hvorvidt der er grundlag for at drive landbrugsproduktionen videre.

Men forholdene kan også være på spil til trods for, at virksomheden ser fornuftig ud på bundlinien og at vores landmænd er godt gift.

Ved socialkonsulent Landbrug er det forhold, vi løbende hjælper landmænd og ægtefæller med at tage hånd om. Hos SEGES pågår der p.t. Projekt Mental Sundhed, som vi ved Socialkonsulent Landbrug er en del af. Så oplever du, din mentale sundhed er udfordret, er du meget velkommen til at kontakte socialkonsulent Landbrug, måske du vil være omfattet af målgruppen for projektet, og at du derved vil kunne få nogle times gratis rådgivning i relation til mental sundhed. 

MERE INFO: Læs mere på Socialkonsulent Landbrugs website