Søg nu til blandt andet skovrejsning, afgræsning, læhegn og småbeplantninger. Der kan være mange penge at hente.

Der er nu mulighed for at søge tilskud til forskellige naturprojekter. Tilskuddene er generelt gode og ordningerne er de seneste år blevet forsimplet, men der er fortsat mange regler og krav som skal overholdes. Nedenfor kan du læse mere om ordningerne til Skovrejsning, Læhegn og småbeplantninger og Forberedelse til afgræsning.

Skovrejsning
Hvis man planter skov på landbrugsjord kan man få op til 32.000 kr. per hektar. Udover tilskuddet kan man fortsat søge hektarstøtte på arealet. Det tilplantede areal skal mindst være 2 hektar og den skal tilplantes med mindst 4.000 egnede træarter per. hektar. Arealet må ikke dybdeploves og det må ikke renholdes med pesticider. Når skoven er plantet bliver arealet registreret som fredsskov og derfor skal skoven opretholdes.

Tilskuddet til skovrejsning giver mulighed for at få dækket alle udgifterne til et skovrejsningsprojekt. Ansøgningsperioden er 3. juli til 3.september 2017.

Læhegn og småbeplantninger
Der kan også søges om tilskud til læhegn og små beplantninger. Tilskudsordningen giver 60.000 kr. per. hektar. Læhegn skal være mellem 3-7 rækker. Udover læhegn kan man også søge tilskud til småbeplantninger som maksimalt må være 0,5 hektar. Der skal mindst plantes 4.000 planter per hektar, hvoraf det skal bestå af mindst 75 procent buske. Beplantningerne skal renholdes i 3 år, alternativt kan man dybdeplove jorden før plantning. Beplantningerne skal opretholdes i 5 år og der må på intet tidspunkt blive anvendt pesticider. Tilskudsordningen giver mulighed for at dække alle udgifter til et projekt. Ansøgningsperioden er 3. juli til 3. september 2017.

Forberedelse til afgræsning
Indenfor særligt udpegede Natura 2000-områder, kan man få tilskud til at forberede et areal til afgræsning. Herunder rydning af tilgroede areal og etablering af hegn, drikkevandsforsyning, fangfold og elforsyning. Tilskuddet er standardpriser til.:

1-2 trådet hegn 19 kr./m
3-4 trådet hegn og fårehegn 28 kr./m
Kar og pumpe 13.202 kr./m
Spændingsgiver 9.228 kr./stk.
Fangfold 16.478 kr./stk.
Man skal mindst søge om tilskud til etablering af hegn eller drikkevandsforsyning. Projektet skal opretholdes i 3 år fra slutudbetalingen. Tilskuddet kan dække alle udgifterne til et projekt. Ansøgningsperiode er 4. august til den 19. september 2017.

Vil du vide mere om de forskellige tilskudsordninger så kontakt: Projektkonsulent Kjell Elkjær Klemmensen Natur-Byg, telefon 7320 2345