Søg nu og de næste måneder til blandt andet skovrejsning, læhegn og småbeplantninger. Der kan være mange penge at hente.

Der er nu mulighed for at søge tilskud til forskellige naturprojekter. Tilskuddene er generelt gode og ordningerne er de seneste år blevet forsimplet, men der er fortsat mange regler og krav som skal overholdes. Nedenfor kan du læse mere om ordningerne til Skovrejsning, Læhegn og småbeplantninger.

Skovrejsning
Hvis man planter skov på landbrugsjord kan man få op til 32.000 kr. per hektar. Udover tilskuddet kan man fortsat søge hektarstøtte på arealet. Det tilplantede areal skal mindst være 2 hektar og den skal tilplantes med mindst 4.000 egnede træarter per. hektar. Arealet må ikke dybdeploves og det må ikke renholdes med pesticider. Når skoven er plantet bliver arealet registreret som fredsskov og derfor skal skoven opretholdes.

Tilskuddet til skovrejsning giver mulighed for at få dækket alle udgifterne til et skovrejsningsprojekt. Ansøgningsperioden er 3. juli til 3.september 2018.

Læhegn og småbeplantninger
Der kan også søges om tilskud til læhegn og små beplantninger. Tilskudsordningen giver 60.000 kr. per. hektar. Læhegn skal være mellem 3-7 rækker. Udover læhegn kan man også søge tilskud til småbeplantninger som maksimalt må være 0,5 hektar. Der skal mindst plantes 4.000 planter per hektar, hvoraf det skal bestå af mindst 75 procent buske. Beplantningerne skal renholdes i 3 år.

Beplantningerne skal opretholdes i 5 år og der må på intet tidspunkt blive anvendt pesticider. Tilskudsordningen giver mulighed for at dække alle udgifter til et projekt.
Der er også mulighed for at søge tilskud til hegning og plantegning.

Ansøgningsperioden er 2. maj til 3. august 2018.

Vil du vide mere om de forskellige tilskudsordninger så kontakt:

Peter Aalykke Jensen

Miljø-og naturkonsulent + Oplandskonsulent

Phone5136 8527 / 7320 2869