Søg nu og de næste måneder til blandt andet for planteavl konventionel og økologi. 
I samme ordning kan der også søges om tilskud til Æg og slagtefjerkræ konventionel/økologisk omkring energibesparelse og ammoniakreduktion, ligeledes for gartneri, energibesparelse, næringsstof og pesticidreduktion. Ordningen er åben fra nu til 2. oktober 2018.

Løsdrift i farestalden 2018
er åben frem til den 30. august 2018

Modernisering kvægstalde 2018
16. august – 13. december 2018
her er det vigtig at vide hvor mange pladser man vil gennemføer så man ikke mister sit tilskud, man skal gennemføre minimum 90% ellers bortfalder tilsagne.

 Se hele “Vejledning Miljoeteknologi_2018 – version 2” som pdf

 

Vil du vide mere om de forskellige tilskudsordninger så kontakt:

Kjell Elkjær Klemmensen

Projektkonsulent

Phone7320 2345 / 6114 8730