Har du kvæg eller gartneri, er der mulighed for at søge tilskud til flere miljømæssige tiltag, fx reduktion af energiforbrug, næringsstofforbrug, pesticidforbrug med mere.

I ansøgningen bruges der standardpriser, så vi slipper for at indhente tilbud. Dermed bliver det nemmere at søge.

Ansøgningsperioden er 1. oktober til 3. december 2019.

 

Ordningen er i udkast til vejledning opdelt i 6 områder med følgende teknologier:

 1. Reduktion af ammoniakemission – malkekvæg
  • Gylleforsuring i kvægstalde
  • Fasefodring baseret på mælkemåling eller mælkens sammensætning
  • Teltoverdækning til gylletanke
  • Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom
  • Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder
 2. Reduktion af ammoniakemission – slagtekalve
  • Gylleforsuring i kvægstalde
  • Overvågning af drøvtygning og sygdom
  • Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder
 3. Reduktion af energiforbruget i kvægsektoren (både malkekvæg og slagtekalve)
  • LED-belysning i malkekvæg- og slagtekalvestalde,
  • Frekvensstyret vakuumpumpe i malkeanlæg, brøndvandskøling af mælk, frekvensstyret mælkepumpe og mælkeudskiller med bufferkapacitet, varmegenindvinding fra mælkekøling med og uden køling med brøndvand
 4. Reduktion af energiforbruget i gartnerier
  • Diverse isoleringstiltag, LED-belysningstiltag og energieffektive varmepumpeløsninger i væksthuse
 5. Reduktion af næringsstofforbruget i gartnerier
  • Diverse gødningsblandere med styring og opsamlingstanke til recirkulering af gødningsvand i forskellige produktioner
 6. Reduktion af pesticidforbruget i konventionelle gartnerier
  • Forskellige teknologier til ukrudtsbekæmpelse, tunneler eller plasthuse til dyrkning, regntage over frugt og bær samt høstmaskiner til skånsom høst af bær.

Noget for dig?
Overvejer du nogle af ovenstående investeringer inden for de næste 2 år? Så kontakt undertegnede for en drøftelse af dine muligheder for tilskud.

Vi vil skrive dig op på en liste, og så kontakter vi dig, når ansøgningsperioden nærmer sig.

 

 

Kontakt:

Kjell Elkjær Klemmensen

Projektkonsulent

Phone7320 2345 / 6114 8730