Tilskud til Pleje af græs og naturarealer

Driver du arealer i Natura 2000 områder, har du mulighed for at søge tilskud til pleje af græs og naturarealer fra 3. juli til 15. august 2019.

Det tilsagn, du kan søge, er 5-årigt og starter 1. september 2019 og udløber 31. august 2024.

Tilskudssatsen for arealer med afgræsning er 2.600 kr./ha uden grundbetaling og med grundbetaling 1.650 kr./ha. Til slæt er tilskuddet 1.050 kr./ha uden grundbetaling og med grundbetaling 850 kr./ha.

Har du et gammelt tilsagn, som udløber? Eller er du interesseret i at se de muligheder, du har om tilskud til de arealer, du driver i Natura 2000 områder? Så kontakt undertegnede.

Vi kan sammen gennemgå dine arealer og drøfte muligheder og forpligtigelser for tilsagn.

 

 

 

Tilskud til rydning af tilgroede arealer eller indhegning

Har du arealer i særligt udpegede Natura 2000? Så har du mulighed for at søge tilskud til rydning af tilgroede arealer og/eller til etablering af indhegning som forberedelse til afgræsning.

Der er ansøgningsperiode fra primo august til medio september 2019.

Der gives 100 % tilskud til projektet. For hegningsprojekter er der standardpriser på investeringerne, medens der skal indhentes underhåndsbud på rydning for at fastslå rimelige priser.

Har du planer om rydning eller hegning i Natura 2000? Så kontakt undertegnede, og vi kan afdække mulighederne for tilsagn og eventuelt få fremskaffet de nødvendige tilladelser og tilbud ved rydning.

 

 

Kontakt:

Kjell Elkjær Klemmensen

Projektkonsulent

Phone7320 2345 / 6114 8730