SLF havde forleden inviteret en gruppe unge landmandstalenter med på et udviklingsseminar med overskriften ”Bæredygtig finansiering for bæredygtigt landbrug”, arrangeret af Aarhus og Syddansk  Universiteter.

Formålet med seminaret var at give indspil til et EU-projekt om sikring af fremtidigt bæredygtigt fødevaresystem og finansiering heraf. Der lægges op til, at fremtidig bæredygtighed skal omfatte løsning af de økonomiske, økologiske og sociale udfordringer, som fødevareproduktion og landdistrikter står over for.

Nytænkning og indspil til politikere

Mødet bød på en perlerække af inspirerende oplæg om ideologier, ejerformer og nye finansieringsmodeller – fra traditionel kreditforenings og bankfinansiering over pensionskasser og forskellige jordbrugsfonde og udefrakommende investorer. Nyere begreber, hvoraf nogle er under afprøvning, mens andre er relativt ukendte. Fx er crowd-funding og earn-out ikke særligt velkendte begreber i landbruget.

De unge landmænd bidrog konstruktivt
Efter indlæggene var de unge SLF talenter aktive i fire workshops sammen med forskere og erfarne folk fra erhvervslivet. Det var tydeligt, at det gav en særlig god dialog, når unge landmænd, som står over for etablering som ejer eller leder i landbruget, kunne spille op mod innovative og erfarne erhvervsfolk.

Samtidig gav det rigtig god mening for hele projektets formål, at en gruppe unge ambitiøse landmænd kunne være med til at præge debatten og give indspil til den forskning og det politiske arbejde, der kommer til at forme de finansielle rammebetingelser, de selv kommer til at leve under.

– Vi ser frem til at se resultatet, understregede regnskabskonsulent Annegrethe Thøisen Bjerre fra SLF. Jeg oplevede, at de unge talenter havde et væsentligt input i debatten, siger hun.

Flere forslag
Efter Workshoppen kom der mange gode forslag frem til, hvordan principperne for den fremtidige finansiering kunne udformes.  Nogle af de klare budskaber var:

·         Langsigtet bæredygtighed i produktion og finansiering er nødvendig

·         Der er et særligt behov for tålmodig passende risikovillig og billig egenkapital

·         Mere finansiel forpligtelse mellem landbrug og leverandører/aftagere

·         Crowd-funding interessant til opstart af mere ideologiske produktioner

·         Selskabseje er en oplagt model i større rentable enheder

·         Senior-Arving model med udleje /bortforpagtning under udvikling

Fakta:
Projektet, SUFISA, skal identificere bæredygtige praksisser, politikker og markedsbetingelser inden for landbrug, fødevaresektor, med særligt henblik på finansieringsforhold.

Projektet har desuden det vigtige formål at skaffe viden om landmænds finansielle beslutningsproces til brug for politikere, når de træffer beslutninger om rammebetingelser.

De indsamlede bidrag vil indgå i en rapport, som sendes videre til politikerne.

Seminaret blev holdt på Hotel Kolding Fjord den 26.10.2017. Titel: Finansiering af fremtidens landbrug.

Indledere:

Kenneth Kjeldgaard, Seges

John Sørensen, Danske Bank

Torben Andersen, Dansk Farm Management

Thorkild Ljørring Petersen, Jordbrugsfonden SamØkologisk

Svend Brodersen, Gram Slot