Lokalt rundt i Danmark har der allerede været kraftigt halgvejr – med ganske store skader. Ikke kun på afgrøder, men også på bygninger.

Sommeren er og bliver ofte højsæson for kraftigt halgvejr.

For at få erstatning for haglskader på afgrøder, skal der være tegnet haglskadeforsikring og både afgrødens art og dyrket areal skal fremgå af forsikringspolicen. Det konstaterer DLBR Forsikringsmægler, som er specialister i at i at sikre landmænd den rette dækning og skadeserstatning

Der er en anmeldelsesfrist for haglskader på afgrøder. Er du forsikret i Alm. Brand eller Lokalforsikring skal skaden være anmeldt inden 72 timer efter haglnedslaget. Er du forsikret i Topdanmark eller Gjensidige er fristen 48 timer. Fristen for kunder hos Tryg er tre hverdage.

Hvis det er muligt at begrænse skaden ved sprøjtning eller omsåning skal det aftales med forsikringsselskabet forinden.

Ønsker du at få din planteavlskonsulent med til skadeopgørelsen, skal det forinden aftales med forsikringsselskabet, om de vil afholde denne udgift.

Store hagl kan medføre omfattende skader på tagene. Skaden dækkes af bygningsforsikringen, hvis der er tegnet forsikring mod storm og anden bygningsskade.