Med udnævnelsen af det nye socialdemokratiske ministerhold må vi konstatere, at der er flere ministre, som skal tages i ed, når rammerne for landbrugets fremtidige udvikling skal fastlægges. Det ser umiddelbart komplekst ud, men den udfordring tager vi naturligvis fat på.

Derfor har vi udarbejdet en foreløbig handleplan for, hvordan vi kan bidrage til, at det nye unge ministerhold og folketingsmedlemmerne i det hele taget kan blive ”klædt på” med landbrugsfaglig indsigt. Og hvad de kommende vedtagelser kommer til at betyde i praksis.

For SLF er det vigtigt, at ministre og folketingsmedlemmer forstår konsekvensen af de love og regler, de vedtager i Folketinget. Og lige der kan vi yde et væsentligt bidrag i det politiske arbejde.

 

SLF-Handleplan for tilgang til den nye regering sommeren 2019

Først velkommen til Mogens Jensen, der sammen med fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde skal varetage ministerposten for vores erhverv, fødevareerhvervet. Får han nu tid nok til at holde fokus på det erhverv, som står bag ca. en fjerdedel af Danmarks nettoeksportindtægter? Må man spørge sig selv. Men med en fortid som Handels- og udviklingsminister og en opvækst på Mors og valgt i Vestdanmark, må han formodes at have godt kendskab til, hvad fødevareerhvervet betyder for økonomi og beskæftigelse i landområderne.

Vi ser frem til samarbejdet og glæder os til at invitere Mogens Jensen til et møde i SLF. Så han kan møde de sønderjyske landmænd og høre om rammevilkårenes virkning i praksis.

Dernæst velkommen til Dan Jørgensen. Ham kommer vi formentlig til at høre rigtig meget til, for det må vel være ham, som skal stå for udmøntningen af de nye bindende reduktionsmål for landbruget. Vi vil gerne spille med, og håber på en seriøs og fremkommelig dialog, så landbruget får fuld kompensation for de tiltag, som skal gøres.

Vi vil invitere Dan Jørgensen på visit på Sønderjysk Biogas, som er helt fremme i skoene med udvikling af en økologisk biogaslinje, som lever op til flere af regeringens krav. Dernæst vil vi gerne diskutere praktisk gennemførlige klimaløsninger, som kan indføres uden at sætte produktion til.

For det tredje velkommen til Miljøminister Lea Wermelin. Hun er et helt nyt ansigt i forhold til landbrug og miljø. Og hun er opvokset og bor i Allinge på Bornholm, hvor hun er meget populær. Det giver håb om sund fornuft og forståelse for balancen mellem erhverv og miljø, og altså ikke den rene stenbro-politik, som man kunne have frygtet.

Søren Laustsen vil snarest bede om et møde med den nye miljøminister, med henblik på at sikre en smidig og gennemførlig vådområdepolitik, så vi kan fastholde vores kvælstofnormer i planteavlen.

Også velkommen til Skatteminister Morten Bødskov. Han er en erfaren minister, og den bedste garant for fortsat oprydning og effektivisering af det danske skattesystem, så alle kommer til at betale den skat, de bør.

Til gengæld vil næstformand Berith Nissen tage initiativ til et foretræde for Skatte- og afgiftsudvalget samt Morten Bødskov for at få indført en undtagelse for forhøjelse af gave- og arveafgiften for landbrug, da erhvervet er ekstremt kapitaltungt og stærkt hæmmet på generationsskiftet.

Endelig velkommen til Statsminister Mette Frederiksen.  Hende kender vi jo fra Nytårskuren 2017, hvor vi var så fremsynede at invitere hende til Agerskov. Hun gjorde dengang et godt indtryk, og viste stor forståelse for samspillet mellem landbrug og arbejdspladser i fødevareerhvervet.

Christian Lund har allerede inviteret Mette til Nytårskur 2020, hvor vi håber, at hun sammen med Anne Arhnung vil give os de afgørende pejlemærker for, hvordan vi forener fødevareproduktion i udvikling med fremtidens klima- og miljømål. Vi ser frem til mødet, som også vil være en fin status over regeringens indsats i første halvår.

Der er nok at tage fat på, og vi vil i SLF gøre hvad vi kan, for at landbruget bliver en del af løsningen, når Danmarks klimaudfordringer skal løses. Sidst men ikke mindst, skal vi altid have fokus på, at vi i landbruget på lige fod med andre virksomheder skal have en god betaling for den indsats, vi bidrager med.

Rigtig god sommer!

På vegne af SLFs bestyrelse

Christian Lund