Møde i SLF-om-nyt-biogasanlæg

En initiativgruppe bestående af medlemmer af SLF, Flemming Skov, Jens Chr. Kjer, Niels Otto Lund og Kim Jørgensen, arbejder med at undersøge mulighederne for at etablere et kombineret økologisk /konventionelt biogasanlæg i Sønderjylland. Gruppen  havde onsdag aften inviteret til møde for at lodde interessen. Det viste sig at interessen var enorm. Ca. 50 landmænd, primært økologer var mødt op, for at høre om mulighederne.

Afklare interessen for økologisk biogas.

Bestyrelsesmedlem i SLF Flemming Skov, der er en af initiativtagerne, og som selv er økologisk planteavler bød velkommen til mødet, og redegjorde for tankerne bag at etablere et nyt biogasanlæg med den forudsætning, at der kunne køres en 100 % økologisk linje. Samtidig er tanken at anlægget skal kunne håndtere konventionel biogasproduktion, så der kan opnås rationelt volumen i anlægget, og samtidig tilgodese flere konventionelle landmænds ønsker om at producere biogas.

Erfaringer fra Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

Efter velkomsten orienterede et af bestyrelsesmedlemmerne fra Sønderjysk Biogas a.m.b.a., Kim Jørgensen  om erfaringerne med etablering af det nystartede anlæg i Bevtoft, samt ikke mindst om hvordan det i praksis fungerer i hverdagen. Herunder redegjorde Kim Jørgensen for de spilleregler der skal overholdes mellem biogasanlægget og landmænd for at opnå en optimal drift. Herefter blev erfaringerne med organisering, ejer struktur og finansieringsmodel vedr. Sønderjysk Biogas a.m.b.a. gennemgået til inspiration.

Desuden blev de planteavlsmæssige fordele ved at gøde med afgasset gylle gennemgået af planteavlskonsulent Torben Viuf fra SLF. Han kunne dokumentere en bedre udnyttelse af næringsstofferne, herunder en betydeligt bedre udnyttelse af kvælstoffet. En fordel, som er særdeles kærkommen for økologer, der jo ikke bare kan supplere med ekstra indkøbt gødning.

Initiativgruppen arbejder videre

Sidst på aftenen kunne Flemming Skov efter en grundig debat om en lang række forhold opsummere, at der blandt forsamling var overvældende interesse for at arbejde videre med initiativet vedrørende etablering af et økologisk/konventionelt kombineret biogasanlæg.  Flemming Skov vurderede, at aftenens mødedeltagere repræsentere tilstrækkelige mængder husdyrgødning og interesse for at tilmelde sig til en fremtidig biogasproduktion, at grundlaget for at arbejde videre er til stede.

Det var således en meget glad Flemming Skov, der på initiativgruppens vegne, kunne takke for forsamlingens opbakning, og give tilsagn om, at initiativgruppen vil gå videre med arbejdet.