Knap 200 lokale borgere omkring Skrydstrup og Vojens var mødt frem hos SLF i går aftes, hvor folk kunne blive klogere på ekspropriation af ejendomme.

Forsvarsministeriet har planer om at indsætte F-35 kampfly i Skrydstrup, og naboer omkring flyvepladsen er naturligt bekymrede for støjgener samt hvad betydning det kan få for deres ejendomsværdi.

I den forbindelse valgte SLF at holde et møde for at orientere borgerne om de juridiske aspekter i sagen. Teamchef i Ejendom og Jura, Brian Lambertsen, bød velkommen til aftenens møde:

-Vi gør opmærksom på, at mødet ikke er politisk – vi blander os ikke i, om hvorvidt F-35 kampfly er en god eller dårlig ide. Men vi ønsker at give jer noget information om, hvordan I juridisk er stillede, hvis og når en ekspropriation bliver en realitet.

 Hvad betyder det og hvad er forløbet?
Undervejs informerede Brian Lambertsen og jurist Stefan Poul Hansen om bl.a. ejendomsfastsættelse, hvordan forløbet og fremgangsmåden vil være i forbindelse med ekspropriation, lidt om erstatning og afståelse af ejendom samt VVM-redegørelse – en undersøgelse, der skal vurdere, hvordan anlægsprojektet vil påvirke det omgivende miljø. 

Endelig fortalte de lidt om, hvad SLF kan tilbyde af rådgivning i forbindelse med eventuelle gruppesøgsmål eller individuelt sagsforløb samt hvilke muligheder der er for dækning af omkostninger, fx retshjælpsforsikring eller fri proces.

Der var mange spørgsmål undervejs: I sær omkring støjmålinger, hvad er fuld erstatning? Og hvordan og hvornår vurderer man en ejendoms værdi? Hvad har sælger af pligt til at fortælle? Kan man regne med, at VVM-redegørelsen er saglig og objektiv, og hvem laver den? Kan man måle, hvordan støj påvirker ens besætning på gården? etc. etc.

 Det videre forløb
SLF vil fremadrettet informere de borgere, der er interesserede – samt tilbyde hjælp og rådgivning i den form, det er muligt og ønsket.

Alle er velkomne til at henvende sig til Stefan og Brian

Brian Lambertsen SLF

Brian Lambertsen

Konstitueret direktør for SLF, Chef for Ejendom & Jura

Phone7320 2675 / 4026 9693

Stefan Poul Hansen

Jurist

Phone73 20 23 37 / 24 91 49 65

Se powerpoints fra aftenens møde her